ปภ. แจ้งเตือน 20-25 ม.ค. นี้ 11 จังหวัดเตรียมรับมือ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก-คลื่นลมแรง

1181
views

ปภ.แจ้งเตือน 11 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล) เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง ช่วงวันที่ 20-25 มกราคม 2566

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) แจ้งว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรง มีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม 2566 ดังนี้

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง

– สุราษฎร์ธานี (อ.กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก พนม เวียงสระ เกาะสมุย เกาะพะงัน)
– นครศรีธรรมราช (อ.เมือง ขนอม เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ท่าศาลา นบพิตำ ปากพนัง พรหมคีรี พระพรหม ร่อนพิบูลย์ ลานสกา สิชล)
– พัทลุง (อ.เมือง กงหรา เขาชัยสน ควนขนุน ตะโหมด บางแก้ว ปากพะยูน ป่าบอน ศรีนครินทร์)
– สงขลา (อ.เมือง กระแสสินธุ์ ควนเนียง จะนะ เทพา บางกล่ำ ระโนด รัตภูมิ หาดใหญ่)
– ปัตตานี (อ.เมือง กะพ้อ โคกโพธิ์ ทุ่งยางแดง ปะนาเระ มายอ ไม้แก่น ยะรัง ยะหริ่ง สายบุรี หนองจิก)
– ยะลา (อ.เมือง รามัน ยะหา กาบัง)
– นราธิวาส (อ.เมือง จะแนะ เจาะไอร้อง ตากใบ บาเจาะ ยี่งอ ระแงะ รือเสาะ แว้ง สุคิริน สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี)
– ภูเก็ต (อ.เมือง)
– กระบี่ (อ.เกาะลันตา เหนือคลอง)
– ตรัง (อ.กันตัง หาดสำราญ)
– สตูล (อ.เมือง)

พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง

– นครศรีธรรมราช (อ.เมือง ขนอม สิชล ท่าศาลา ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่)
– สงขลา (อ.เมือง ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร จะนะ เทพา)
– ปัตตานี (อ.เมือง หนองจิก ยะหริ่ง ปะนาเระ สายบุรี ไม้แก่น)

กอปภ.ก.จึงได้ประสานแจ้ง 11 จังหวัดภาคใต้ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา เขต 18 ภูเก็ต เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามปริมาณฝนตกในแต่ละจุดอย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสม สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำ น้ำตก ถ้ำลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่ รวมถึงจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) และเครื่องมือเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันที ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

สำหรับพื้นที่คลื่นลมแรง ให้แจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเล เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาสั่งห้ามการเดินเรือโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัย จึงได้สั่งการให้ ปภ.กำชับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานการปฏิบัติ กับจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว อีกทั้งมุ่งดูแลความปลอดภัย และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิต ท่ามกลางสถานการณ์ภัยได้

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอพพลิเคชั่น “THAI DISASTER ALERT” และสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE