ผวจ.นครศรีธรรมราช มอบบ้านปันสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์

696
views

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 15.00 น. ที่บ้านเลขที่ 544 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน “มอบบ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ” ให้กับนายบุญรอด ภักดีบุญ ชายชราวัย 84 ปี ตามโครงการนี้มอบให้แก่ผู้ยากไร้ ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย

โดยมีนายกองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครศรีธรรมราช เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร.ต.ท.อำนวย ชุมจินดา อุปนายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยโทสนั่น พิบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับ การมอบบ้านปันสุข เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ เป็นการสร้างด้วยแบบที่ทันสมัยจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เพื่อซื้อวัสดุ รวมแล้วเป็นเงิน ทั้งสิ้น 280,000 บาท สำหรับการก่อสร้างบ้านของนายบุญรอด ภักดีบุญ มีจุดเริ่มจากเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาตรวจราชการเพื่อเปิดศูนย์นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ลุ่มน้ำปากพนัง อำเภอจุฬาภรณ์ ณ บ้านเกาะยาง หมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ นายบุญรอด ภักดีบุญ ได้เข้ายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือบ้านพักอาศัยชำรุดทรุดโทรม จากผลกระทบจากอุทกภัยในทุก ๆ ปี ตนเองและครอบครัวไม่มีรายได้ที่จะซ่อมแซมสร้างบ้านได้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน จึงได้มอบหมายให้นายกองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครศรีธรรมราช เขต 3 พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามสมควร

นายกองตรีอาญาสิทธิ์จึงได้ประสานส่วนราชการและภาคประชาชนสร้างบ้านทดแทน โดยได้รับสมทบทุนวัสดุสร้างบ้านจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ,กลุ่มเอกชนจากสมาคมชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร นำโดย ร.ต.ท.อำนวย ชุมจินดา และคุณวิโรจน์ แป้นแก้วและคณะ, ดร.ฉัตรชัย ธนาวุฒิ รวมถึงผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ให้การสนับสนุนด้านแรงงาน ด้านอาหารในการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยสนับสนุนในการสร้างบ้าน ให้แก่คุณตาบุญรอด ภักดีบุญ จนแล้วเสร็จ ซึ่งบ้านหลังนี้สร้างสำเร็จด้วยความรัก ความสามัคคีของประชาชน ร่วมกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ นับเป็นเรื่องที่ดี เป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ ในการร่วมมือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน ช่วยกันพัฒนาคุณภาพให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชนเพื่อความยั่งยืน

ข่าว/ภาพ – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE