เมืองคอน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2566

6507
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) เชิญชวนพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2566 พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติเป็นพุทธบูชา ชำระจิตใจเป็นผู้ตื่นผู้สว่าง

ในระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้นมากมาย ประกอบด้วย การรณรงค์แต่งกายชุดสีขาว และรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล 5 ธรรม 5 ลด ละ เลิกอบายมุข และการงดเหล้าเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ,เชิญชวนประดับธงชาติ และธงธรรมจักร ตามบ้านเรือน หน้าอาคารสำนักงานทุกส่วนราชการและวัดทุกวัด ,จัดกิจกรรมหิ้วปั่นโตเข้าวัด

พิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเจริญจิตตภาวนา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน เทียนพรรษาหน่วยงานและสถานศึกษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

พิธีทำบุญตักบาตรวันวาสานหบูชา ประจำปี 2566 (ข้าวสารและอาหารแห้ง) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 06.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

พิธีถวายเทียนพรรษาหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,กิจกรรมทอดผ้าป่าทรายเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566เวลา 09.00 น. ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,กิจกรรมคั่วตอกเข้าพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ลานทรายหน้าพิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุฯ และพิธีตักบาตรธูปเทียน วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 15.60 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE