พุทธศาสนิกชน-นักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรในเทศกาล “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี 2566

17042
views

นครศรีธรรมราช – พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เสริมสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

เช้าวันนี้(1 ส.ค.66) ที่บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีพระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค 16 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ จำนวน 72 รูป ออกรับบิณฑบาต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้แทนส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชนและพุทธศาสนิกชน มาร่วมทำบุญตักบาตรอย่างคึกคัก

สำหรับการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เป็นกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งยังมีการรณรงค์ให้งดดื่มสุราของมึนเมา ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวงตลอดช่วงเข้าพรรษาด้วย

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เป็นครั้งแรกในโลก มีพระภิกษุองค์แรกของโลก และเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ในส่วนของพุทธศาสนิกชน จะได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล ทำบุญในวันพระใหญ่ ด้วยการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และถวายหลอดไฟหรือเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้จำพรรษา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE