นครศรีธรรมราช สมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2566

12125
views

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษาของหน่วยงาน สถานศึกษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2566

(31 ก.ค.66) ที่บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษาของหน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษา ก่อนจะมีการประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษาของภาคส่วนดังกล่าว ถวายองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ วิหารพระทรงม้า ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันเข้าพรรษา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2566

การประกอบพิธีดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สถานศึกษาและพุทธศาสนิกชนได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ตลอดทั้งมีความมุ่งมั่นในการประพฤติ ปฏิบัติตนเพื่อรักษาศีล 5 การสนับสนุนเสริมสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

สำหรับการจัดงานในปีนี้กำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย การรณรงค์แต่งกายชุดสีขาว และรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล 5 ธรรม 5 ลด ละ เลิกอบายมุข และการงดเหล้าเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ,เชิญชวนประดับธงชาติ และธงธรรมจักร ตามบ้านเรือน หน้าอาคารสำนักงานทุกส่วนราชการและวัดทุกวัด ,จัดกิจกรรมหิ้วปั่นโตเข้าวัด ,พิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเจริญจิตตภาวนา

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน เทียนพรรษาหน่วยงานและสถานศึกษา

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,พิธีทำบุญตักบาตรวันวาสานหบูชา ประจำปี 2566 (ข้าวสารและอาหารแห้ง) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 06.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ,พิธีถวายเทียนพรรษาหน่วยงานและสถานศึกษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,กิจกรรมทอดผ้าป่าทรายเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566เวลา 09.00 น. ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,กิจกรรมคั่วตอกเข้าพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ลานทรายหน้าพิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุฯ และพิธีตักบาตรธูปเทียน วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 15.60 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE