ประวัติความเป็นมา วัดถ้ำทองพรรณรา นครศรีธรรมราช

568
views

วัดถ้ำทองพรรณรา ตั้งอยู่ที่ 134 หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา วัดถ้ำทองพรรณรา ตำนานเล่าว่า มีชีปริงและชีปรางนำสัมภาระและผู้คนเดินทางมาทางทะเล เพื่อนำแก้วแหวนเงินทองไปสร้างพระบรมธาตุ เมื่อมาถึงอู่เรือ (ปัจจุบันคือบ้านปากรา) ได้ทราบว่าพระบรมธาตุสร้างเสร็จแล้ว จึงได้ขึ้นบกหาสถานที่ที่เหมาะสมคือถ้ำทอง แล้วได้สร้างพระพุทธไสยาสน์ในถ้ำดังกล่าว และนำแก้วแหวนเงินทอง บรรจุไว้ในองค์พระพุทธไสยาสน์นั้นด้วย เมื่อถึงแก่กรรม ลูกหลานจึงได้สร้าง พระพุทธรูปขึ้น 2 องค์ นำกระดูกของชีปริง ชีปรางบรรจุ

พอถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 จะมีการทำบุญบูชา พระพุทธไสยาสน์ และพระพุทธรูปที่บรรจุกระดูกชีปริง ชีปราง ซึ่งต่อมาเรียกว่า พระปริง พระปราง เป็นประจำตลอดมาทุกปี

ซึ่ง “ประเพณีขึ้นถ้ำ” ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ประชาชนทั่วสารทิศ มานมัสการพระพุทธไสยาสน์ แก้บนด้วยขนมพอง ขนมลา และเที่ยวชมถ้ำต่าง ๆ ภายในวัด ซึ่งมีอยู่หลายถ้ำ ทั้งเป็นถ้ำแจ้งและถ้ำมืด จนกลายเป็น ประเพณีขึ้นถ้ำ ที่สืบทอดกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

วัดถ้ำทองพรรณรา ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่คงความสวยงามและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถือได้ว่า “ถ้ำทอง” เป็นประตูสู่เมืองนครฯ โดยแท้

สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยว ณ วัดถ้ำทองพรรณรา แห่งนี้ สะดวกสบายเนื่องจากอยู่ติดกับถนนสาย 41 ขาล่องใต้ “เที่ยวภาคใต้ ไม่ไปไม่ได้แล้ว”

นครออนไลน์ ขอขอบคุณเจ้าของภาพ/ข้อมูล

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE