น้ำตกคลองจัง อ.นาบอน นครศรีธรรมราช

9321
views
น้ำตกคลองจัง

หนีร้อน ไปนอนแช่’น้ำตกคลองจัง’ อ.นาบอน นครศรีธรรมราช คำขวัญประจำอำเภอนาบอน “น้ำตกคลองจัง ยางดังพันธุ์ดี พื้นที่อุดม ชมงานปิดกรีด”

น้ำตกคลองจัง

น้ำตกคลองจัง(Khlong Chang Waterfall) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นน้ำตกขนาด 7 ชั้น ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลจากเทือกเขาเหมน เป็นยอดเขาที่มีความสูงรองจากเขาหลวงและเขานัน (เทือกเขานครศรีธรรมราช) บริเวณน้ำตกยังเป็นป่าที่สมบูรณ์ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีลักษณะเป็นรูปทรงปิรามิด ลาดชัน สูง 1,235 เมตร มีเมฆหมอก ให้สัมผัสอากาศเย็นสบายตลอดปี มีพันธุ์ไม้ป่าที่สวยงามและมากกว่า 300 ชนิด มีน้ำตกทั้งหมด 2 ชั้น น้ำตกชั้นที่ 1 จะมีหน้าผาน้ำตกกว้างซึ่งเป็นหน้าผาหินปูนและโขดหินใหญ่มากมาย แอ่งน้ำลึก 2 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร หน้าผาสูงประมาณ 15 เมตร

สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นจำพวกวงศ์ยาง ตะเคียน เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้มีป่าไผ่ขึ้นมาแทนที่ป่าดิบชื้นที่ถูกทำลายและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยภูเขาสูง สภาพภูมิอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ประมาณ 20 กิโลเมตร

การเดินทาง
เดินทางจาก อำเภอทุ่งสง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร แยกเข้าอำเภอนาบอน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงบ้านคลองจังระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงบริเวณน้ำตกคลองจัง

สำหรับการเดินป่าเขาเหมน ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 วัน 1 คืน และช่วงเดินป่าคือเดือน ธันวาคม ถึงเมษายน สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาบอน ที่ 17 โทร. (075) 491244


น้ำตกคลองจัง หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพ – Nabon Club

แผนที่ https://goo.gl/6EJNmk

แผนที่ตั้ง น้ำตกคลองจัง


น้ำตกคลองจัง (ตอนกลาง) สถานีรถไฟคลองจัง อ.นาบอน จ.นครสรีธรรมราช / wasan manachon
– ขอบคุณเจ้าของภาพ #เตือนเด็กเล็กห้ามลงเล่นน้ำ จุดน้ำลึก

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE