เทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในเมืองไทยวันที่ 11-15 เมษา 61 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช

2706
views
เทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานเทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในเมืองไทยวันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช

เทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานเทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในเมืองไทย วันที่ 11-15 เมษายน 2561 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร 1 เดียวในเมืองไทย ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 ซึ่งนครศรีธรรมราชมีรูปแบบแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ

เทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร

เพราะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ทั้งทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีหลักฐานชี้ชัดถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต โดยเฉพาะพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ คู่บ้านคู่เมือง มีพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญเมือง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในสามองค์ของประเทศไทย ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ในวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์นั้นมีหออิศวร / หอพระนารายณ์ โบราณสถานเขาคา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิมานของพระอิศวร

เทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผนวกเอางานแห่นางดานซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยมาร่วมอยู่ในงานเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องประเพณีที่เก่าแก่ของศาสนาพราหมณ์ที่เข้ามาเจริญรุ่งเรืองในนครศรีธรรมราช อีกทั้งสร้างความตระหนักว่านครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 11 – 15 เมษายน 2561 ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ มหกรรมขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง วันที่ 11 เมษายน 2561 พิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช

เทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร

วันที่ 12 เมษายน 2561 พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แห่ง ณ สนามหน้าเมือง และพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง

เทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร

วันที่ 13 เมษายน 2561 วันมหาสงกรานต์ ณ สนามหน้าเมือง เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ต่อด้วยพิธีอันเชิญพระพุทธสิหิงค์ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐาน ณ สนามหน้าเมือง สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระสงฆ์ อาบน้ำขอพรผู้สูงอายุ

เทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร

วันที่ 14 เมษายน 2561 พิธีแห่นางดาน ชมการแสดง แสงเสียงสื่อผสม อลังการนางดาน ตำนานเมืองนครฯ ณ สวนศรีธรรมาโศกราช มีพิธีบวงสรวงพระอิศวร ณ ฐานพระสยม บริเวณตลาดท่าชี ตั้งขบวนพิธีแห่นางดาน ณ ฐานพระสยม โดยเริ่มตั้งขบวนพิธีแห่นางดาน ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เคลื่อนไปยังสวนศรีธรรมาโศกราช พร้อมกับการชมการแสดง แสงเสียงสื่อผสม นางดานอลังการตำนานเมืองนครฯ ณ สวนศรีธรรมาโศกราช

เทศกาลมหาสงกรานต์ อลังการตำนานเมืองนคร

ทั้งนี้ขอเชิญร่วมงานเทศกาลมหาสงการนต์แห่นางดานเมืองนคร 1 เดียวในเมืองไทย ณ สวนศรีธรรมาโศกราช ตามวันและเวลาดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880-2 ต่อ 131 และ 132

// ข่าวสิริญญา / ขอบคุณเจ้าของภาพ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE