“แห่นางดาน อลังการเมืองนคร” ณ สวนศรีธรรมโศก และ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

4933
views
แห่นางดาน อลังการเมืองนคร

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงาน “แห่นางดาน อลังการเมืองนคร” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11- 14 เมษายน 2561 ณ สวนศรีธรรมโศก และ ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟู พิธีสงกรานต์และพิธีแห่นางดานเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

แห่นางดาน อลังการเมืองนคร

พิธีนางดาน คำว่านางดาน หมายถึงแผ่นไม้กระดานขนาดกว้างหนึ่งศอกสูงศี่ศอก ที่วาดหรือแกะสลักรูปเทพบริวารในคติพราหมณ์ จำนวน 3 องค์ แผ่นแรก คือพระอาทิตย์ พระจันทร์ แผ่นที่สองคือพระแม่ธรณี แผ่นที่สามคือพระแม่คงคา เพื่อใช้ในขบวนแห่เพื่อรอรับเสด็จพระอิศวรที่เสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลก ณ เสาชิงช้า เชื่อกันว่าการเสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลกเพื่อประสาทพรให้เกิดความสงบสุข ให้เกิดความอุดมสมบรูณ์และช่วยคุ้มครองมนุษย์โลกให้หลอดภัย

แห่นางดาน อลังการเมืองนคร

ซึ่งตามความเชื่อการเสด็จลงมาของพระอิศวรจะต้องเสด็จลงมาในเดือนอ้าย ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของชาวพราหมณ์ฮินดู เพื่อให้ประเพณี แห่นางดานเป็นที่รู้จักและคงไว้ซึ่งประเพณีเก่าแก่ของเมืองนครศรีธรรมราชและกำเนิดขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เทศกาลมหาสงกรานต์ “แห่นางดาน อลังการเมืองนคร” ปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 11-15 เมษายน 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561จัดพิธีบงสรวงพระเจ้าศรีธรรมโศกและถวายเครื่องราชสักการะ

แห่นางดาน อลังการเมืองนคร

วันที่ 12 เมษายน 2561 จัดพิธีตักน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 6 บ่อ และจัดพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 บ่อ ณ สนามหน้าเมือง วันที่ 13 เมษายน 2561 ร่วมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยและพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากหอพระพุทธสิหิงค์ ชมขบวนแห่พระพุทธสิงค์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ อาบน้ำผู้สูงอายุ ณ สนามหน้าเมือง และชมการแสดงดนตรีบนเวทีจากศิลปิน นักร้องชั้นนำ ตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น. (เล่นน้ำและชมคอมเสิร์ตบนถนนประตูลอด) วันที่ 14 เมษายน 2561

แห่นางดาน อลังการเมืองนคร

ชมการแสดงประกอบแสง เสียง และสื่อผสมมหากาพย์แห่งศรัทธาและจิตวิญญาณ “แห่นางดาน อลังการเมืองนคร” หนึ่งเดียวในประเทศไทย ช่วงเช้า ร่วมพิธีบวงสรวงพระอิศวร ฯ หอพระอิศวร (ชุดใหญ่โดยพราหมณ์หลวง) และช่วงเวลา 18.30 น. ชมขบวนแห่นางดาน ณ ฐานพระสยม บริเวณตลาดท่าชี เคลื่อนขบวนสู่เวทีการแสดง ณ สวนศรีธรรมโศก วันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ ลานโพธิ์ หาดทรายแก้วพระบรมธาตุ พิธีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจดีย์ พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง และสรงน้ำรูปเหมือนอริยะสงฆ์ เมืองนคร ชมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โนราห์โรงดิน การแสดงหนังตะลุงแสดงบูชาพระบรมธาตุ และชมประติมากรรมหุ่นโคมไฟเทวรูป 5 องค์ หุ่นโคมไฟ 12 นักบัตร

แห่นางดาน อลังการเมืองนคร

จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครศรีธรรมราช และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ ชมรมรักบ้านเกิด ภาคเอกชน ขอเชิญร่วมงาน มหาสงกรานต์แห่นางดาน อลังการเมืองนคร ณ สวนศรีธรรมโศก และ ณ ลานโพธิ์ หาดทรายแก้วพระบรมธาตุ อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แห่นางดาน อลังการเมืองนคร

การจัดกิจกรรมประเพณี “แห่นางดาน อลังการเมืองนคร” ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของทางส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ของชาวเมืองนครศรีธรรมราช

แห่นางดาน อลังการเมืองนคร

โดย – medeeTV นครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE