อุทยานแห่งชาติน้ำตกสีขีด สิชล นครศรีธรรมราช

7950
views
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสีขีด สิชล นครศรีธรรมราช

 #สิชล / อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ในอดีตผืนป่าบริเวณนี้หนาทึบและมีสัตว์ป่าชุกชุม ชาวบ้านจึงเรียกด้วยชื่อน่าสะพรึงกลัวว่า “ผีขีด” ภายหลังจึงเพี้ยนมาเป็น สีขีด พื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ซึ่งเป็นเขาหินปูน จึงก่อให้เกิดน้ำตกหินปูนที่สวยงาม และยังมีถ้ำที่น่าพิศวงหลายแห่ง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสีขีด สิชล นครศรีธรรมราช

น้ำตกสี่ขีดเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด น้ำตกสี่ขีดเป็นน้ำตกหินปูนมีเป็นร้อยๆชั้น แต่ละชั้นมีขนาดเตี้ยๆ น้ำตกสี่ขีดเกิดจากแหล่งกำเนิดทีเรียกว่า ช่องน้ำปันกัน พื้นที่รอยต่อจากเทือกเขาสูงตรงรอยต่อเขตอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กับอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสีขีด สิชล นครศรีธรรมราช

การเดินชมน้ำตกสี่ขีดมีลักษณะเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติยาวกว่า 12 กิโลเมตร แบ่งเป็น ตอนต้น ตอนกลาง และตอนท้าย โดยจากจุดจอดรถประมาณ 200 เมตร เป็นเส้นทางเดินเลาะเลียบลำธารชมน้ำตกไปเรื่อยๆระหว่างทางเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วงตอนต้นของน้ำตกสี่ขีดมีแอ่งให้เล่นน้ำได้ ส่วนการเดินไปถึงน้ำตกสี่ขีดตอนท้ายควรมีเจ้าหน้าที่นำเนื่องจากมีโอกาสหลงทางได้

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสีขีด สิชล นครศรีธรรมราช

จุดเด่นของน้ำตกสี่ขีด นอกจากจะเป็นน้ำตกหินปูนที่ไม่ลื่นและไม่มีตะไคร่น้ำไม่จับแล้ว หินปูนบางแห่งจะมีลักษณะเป็นหินงอกหินย้อยสวยงามแปลกตา ธารน้ำมีสีออกเขียวมรกต มีทางไหลของน้ำตกมีลักษณะเป็นเกาะ (น้ำตกล้อมรอบ) จำนวน 4 เกาะ น้ำตกสี่ขีดมีน้ำตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่มีน้ำมากได้แก่ช่วงเดือนพ.ย. ถึง ก.พ. ช่วงนี้น้ำตกจะมีความสวยงามที่สุด

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสีขีด สิชล นครศรีธรรมราช

– ขอบคุณเจ้าของภาพ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE