หอพระนารายณ์ โบราณสถานศาสนาพราหมณ์

4658
views
หอพระนารายณ์

หอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตรงข้ามหอพระอิศวรเป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์อีกแห่งหนึ่ง สิ่งที่พบภายในหอพระนารายณ์ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์สลักจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบและพระหัตถ์ขวาทรงสังข์ มีอายุราวพุทธศตวรรษ ที่ 11 – 12 นับเป็นเทวรูปที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช โบราณวัตถุที่ตั้งแสดงอยู่ในหอพระนารายณ์ขณะนี้คือ เทวรูปพระนารายณ์จำลองจากองค์จริงที่พบในแหล่งโบราณคดีแถบอำเภอสิชล

 เทวรูปพระนารายณ์สลักจากหินทรายสีเทาทรงมาลารูปกระบอกปลายสอบและพระหัตถ์ขวาทรงสังข์ กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 10 - 11

หอพระนารายณ์

Ho Phra Narai is on Ratchadamnoen Road and another Brahman place of worship opposite Ho Phra Isuan. The original structure and design of this hall is unknown. However, a gray sandstone image of the god Narai wearing a hat and holding a conch in the right hand was discovered in the hall. It is estimated that it was dated from the 11th-12th Buddhist century. This image is now in the National Museum. The only artifact on display in the hall is a replica of the Narai image discovered at an archaeological dig in Amphoe Sichon.

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE