บูชาขอพร “เจ้าแม่นางโดย” ชมธรรมชาติ ที่วัดเกาะนางโดย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

20069
views
เจ้าแม่นางโดย

วัดเกาะนางโดย ตั้งอยู่ที่ ต.คลอยน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เกาะนางโดย เป็นเกาะกลางทะเล เป็นที่ประทับของพระนางอรวคมเหษี อัครมเหสี ในพระเจ้าศรีธรรมโศก หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เจ้าแม่นางโดย” สำหรับดูแลป้องกันภัยทางทะเล

พระนางอรวคมเหษี (พระนางโดย)

ในตำนานที่กล่าวถึง “เกาะนาง” นั้นแต่เดิมเป็นเกาะเล็กๆอยู่ในทะเลห่างฝั่งเมืองนครประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ครั้นการตกตะกอนบริเวณปากแม่น้ำปากพนังค่อยๆ สูงขึ้นเกิดเป็นแผ่นดินรุกเข้าไปในทะเลจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นภูเขาเล็กๆอยู่กลางทุ่ง ที่เชิงเขาเป็นที่ตั้งของ “วัดเกาะนางโดย”

 เกาะนางโดย

ส่วนบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของมณฑปประดิษฐ์สถาน รอยพระพุทธบาทศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่นำมาจากวัดเขาขุนพนม ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงผนวชและจำพรรษา จนเสด็จสวรรคต ณ เมืองนครศรีธรรมราช

พระนางอรวคมเหษี (พระนางโดย)

การที่ชื่อ “เกาะนาง” ในอดีตถูกเรียกชื่อเป็น “เกาะนางโดย” ในภายหลังก็เป็นเพราะมีการนำไปผูกโยงกับตำนาน “ตาม่องล่าย-ยายรำพึง” ที่มีลูกสาวชื่อ “นางยมโดย”

 พระพุทธธรรมธรชินราช บรมศาสดาศรีนครมงคล

เมื่อประมาณปี ๒๔๙๐ พ่อท่านหิ้น ได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดเกาะนางโดย และได้ดำเนินการสร้างเสนาสนะ ทำเรื่องขออนุญาตจัดตั้งวัด จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระพุทธปฎิมา พระนาม ” พระพุทธธรรมธรชินราช บรมศาสดาศรีนครมงคล ” มาเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องชาวลุ่มน้ำปากพนัง

ประวัติเกาะนางโดย

ปัจจุบัน วัดเกาะนางโดย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บนเกาะนางโดย มี มณฑปประดิษฐานพระพุทธบาท , ศาลพระนางอรวคมเหษีอัครมเหสี ( เจ้าแม่นางโดย ) , รูปปั้นตาวัง – ตาหวัง องครักษ์ของเจ้าแม่ฯ , ถ้ำพระ – ถ้ำตลอด – ถ้ำน้ำ – ถ้ำถ้วย ให้ได้แวะสักการะบูชา และพักผ่อนหย่อนใจ เหมาะแก่การไปในการขอพร และพักสงบชมธรรมชาติ

ข้อมูล – ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ลุ่มน้ำปากพนัง ผอ.ธวัช ทวีชนม์

 

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE