เมืองคอน จัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ พร้อมสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

2821
views
สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี ๒๕๖๒ ปีนี้จัดยิ่งยิ่งใหญ่เจ็ดวันเจ็ดคืน !!

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
– เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. พิธีสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยพระภิกษุ ๒๐๐ รูป และคณะศรัทธาสาธุชนผู้ไฝ่ธรรม
วันที่ ๑๓ -๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
– เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
\
สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
– เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
– เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วันที่ ๑๔-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
– เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. การประชุมสัมมนานานาชาติ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การอนุรักษ์คุ้มครองและบริหารจัดการพุทธสถานในแหล่งมรดกโลกแห่งทวีปเอเชีย ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
– เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสวดด้าน ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
– เวลา ๑๕.๐๐ น. กวนข้าวยาคู ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
– เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทานจากอำเภอปากพนัง ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา
– เวลา ๐๖.๓๐ น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
– เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พิธีปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏฯ ณ สนามหน้าเมืองฯ เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
– เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร__

สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

– ข้อมูล สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด นครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE