ถอดรหัส ปริศนาธรรมที่ซ่อน “พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช”

4633
views

ส่วนประกอบที่สำคัญของ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มีชื่อเรียกตามนี้ เล่าเพิ่มเติมว่าความมหัศจรรย์ของพระมหาธาตุองค์นี้ คือ ปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่บนลักษณะที่เห็น บรรพชนชาวนครศรีฯ ผนวกทั้งศาสตร์&ศิลป์ มาตราวัดไทยโบราณ และความรู้ในพระไตรปิฎกได้อย่างน่าทึ่งโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีอักษรธรรมใดๆ ปรากฎให้เห็นเลย

พระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช
ภาพจาก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเคยนิพนธ์ไว้ครั้งเสด็จเยือนพระบรมธาตุเมืองนครว่า “ห้าสิบนาที ถึงพระเจดีย์ ใหญ่โตมหึมา ยอดหุ้มทองคำ สูงสามสิบเจ็ดวา สามสิบเขาว่า กลมรอบปากระฆัง” ๓๗ วา คือ ความสูงตั้งแต่ลานประทักษิณถึงเม็ดน้ำค้าง เลข ๓๗ ยังเป็นปริศนาเลขธรรม หัวข้อโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ ธรรมะเพื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ในการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ตั้งแต่ลานประทักษิณชั้นบัวถลา(ชั้นมาลัยลูกแก้ว)​จนถึงเม็ดน้ำค้างในส่วนของปลียอด มีหลักธรรมซ่อนอยู่อย่างมีนัย โดย ๓๗ ประการแบ่งเป็นกองธรรมได้ ๗ กอง ตย.กองแรก กลุ่มที่ ๑ นับจากบัวถลาชั้นที่ ๑ (มาลัยลูกแก้วชั้นล่างสุด)​ หมายถึง สติปัฏฐาน๔,กองที่ ๒(ไล่ลำดับขึ้นไป)​คือ สัมมัปปธาน๔ ,กองที่ ๓ คือ อิทธิบาท ๔ รวม ๑๒ หัวข้อธรรม ซึ่งตรงกับความสูงขององค์ระฆัง ๑๒ วา หรือในชั้นของปล้องไฉน ๕๓ ปล้อง หมายถึง จิต ๑ และเจตสิกธรรม อีก ๕๒ ประการ รวมเป็น ๕๓ ตามจำนวนปล้องไฉน ในทุกๆชั้นที่ไล่เรียงขึ้นไป มีหลักธรรมสอนอยู่ทุกชั้น จนถึงเม็ดน้ำค้าง (ปลียอดเจดีย์)​ คือ พระนิพพาน หลักการคำนวนทั้งขนาดความสูง+พระธรรมในคำสอนพุทธศาสนา รวมแล้วถอดออกมาได้เป็นธรรมะในแต่ละหัวข้อได้อย่างสลับซับซ้อนอย่่างน่าเหลือเชื่อ การมากราบไหว้พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จึงเป็นการมาศึกษาธรรมะเพื่อบรรลุซึ่งนิพพาน

พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช


ภาพจาก หอสมุดเมืองนครศรีธรรมราช

พระบรมธาตุเจดีย์จึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการสอนให้คนเข้าถึงหลักธรรมอย่างง่ายนั่นเอง เป็นภูมิปัญญาคนโบราณที่แยบยลที่สุด ถึงเคยเกริ่นไว้ว่า คำว่ามรดกโลก น้อยไปด้วยซ้ำ เพราะรหัสธรรมที่ซ่อนมีความหมายลึกกว่าที่เห็นเป็นอย่างมาก เห็นพระบรมธาตุเจดีย์ ก็ชวนให้นึกถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัส

“ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม”

ใครสนใจศึกษาความรู้เชิงลึกของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช แนะนำให้หาอ่านบทความของ อ.บัณฑิต สุทธมุสิก ค่ะ เพราะตัวอย่างหลักธรรมที่ยกให้มาได้อ่านนั้น เป็นเพียงแค่น้ำจิ้ม ความจริงนั้นยังมีความล้ำลึก ซับซ้อนของตัวเลขในหัวข้อหลักธรรมที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้าง #พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช อีกหลายข้อ ที่บังเอิญมีความถูกต้องและตรงกันหมดค่ะ (จบ)​

ขอบคุณ @TeddyKung

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE