“หัวนะโม” พุทธคุณครอบจักรวาล เมตตามหานิยม โชคลาภและแคล้วคลาด

78491
views
หัวนะโม

ความงดงามของ เครื่องประดับหัวนะโม สำคัญต้องเป็นเม็ดเงินแท้ (เม็ดเงิน 95% หลอมผสมทองแดง 5%) ต้องผ่านการหลอมเม็ด การตอกตรานโม การลงน้ำยาถม การขัดทำความสะอาด และการประกอบกับตัวแบบเครื่องประดับ เช่นตัวเรือนแหวน สร้อย อย่างถูกขั้นตอน ประณีต งดงาม บ่งบอกถึงความเป็นศิลปะเชิงช่างชั้นสูง ด้วยภูมิปัญญาช่างฝีมือที่สืบทอดกันมาในตระกูลช่างนครศรีธรรมราช เพิ่มความงดงามด้วยงานฝีมือถมเงิน ถมทอง จึงกล่าวกันโดยทั่วไปของผู้นิยมเครื่องประดับหัวนะโมว่า “ของแท้ต้อง จากเมืองนครศรีธรรมราช” เท่านั้น

 หัวนะโม

อักขระ “นะโม” เป็นอักษรปารวะของอินเดียโบราณ ตามหลักฐานทางโบราณคดีก่อนสมัยพระศรีธรรมโศกราช (ราชวงศ์ปัทมวงศ์) คือก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 เม็ดโลหะที่เรียกกันว่า “หัวนะโม” อยู่ในฐานะเงินตรา ใช้แลกเปลี่ยนแทนสินค้าในอาณาจักร ต่อมาสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช (พุทธศตวรรษที่ 18) เปลี่ยนฐานะเป็น “เครื่องรางของขลัง” ประกอบพิธีตามคัมภีร์ไสยเวทหรืออาถรรพเวทเพื่อป้องกันภยันตรายทั้งปวงในราชอาณาจักร อักขระนะโม จึงเป็นอักขระศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรทะเลใต้ นะโม อาจหมายถึง “ความนอบน้อม” หรืออาจหมายถึง “หัวใจ” ของคาถาพุทธศาสนาที่ว่า “นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทธสฺส”

แหวนหัวนะโมล้อมเพชร.

หัวนะโม จึงผูกพันอยู่กับคนนครศรีธรรมราช ร่วมพันปี มีการปรับใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากใช้เป็นเงินตรา เครื่องรางของขลัง และพัฒนาเป็นเครื่องประดับในปัจจุบัน นิยมซื้อหาเป็นของที่ระลึกและของฝากสำหรับคนที่รักและนับถือ ในลักษณะเครื่องประดับที่เป็นแหวน จี้ สร้อยคอสร้อยข้อมือ กำไล ตุ้มหู เข็มขัด เป็นต้น

สร้อยถมทองหัวนะโม

เครื่องประดับหัวนะโม ส่งคุณค่าทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวนครศรีธรรมราช ในฐานะความเป็นภูมิปัญญาตระกูลช่างนครศรีธรรมราช ในการทำหัวนะโม หรือช่างทำเครื่องประถมหัวนะโม ที่มีการสืบทอดมายาวนาน เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตอาณาจักรตามพรลิงค์ (ชื่อเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช) จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่ชาวนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเครื่องประดับหัวนะโม มีความสวยงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีคุณค่าทางจิตใจนอกจากเป็นเครื่องประดับแล้ว ยังเป็นวัตถุมงคล เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ แก่ผู้สวมใส่ว่าจะเกิดสิริมงคล ปลอดภัย แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง จึงเป็นที่นิยมอย่างมาก ทำให้โอกาสทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และมีความพร้อมในศักยภาพการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ อาทิ

“หัวนะโม” หรือ “หัวนอโม” เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับชาวนครศรีธรรมราช ในปัจจุบัน คนรู้จักหัวนะโมในฐานะเครื่องรางของขลัง เชื่อกันว่าหัวนะโมมีพุทธคุณครอบจักรวาล ช่วยเรื่องเมตตามหานิยม โชคลาภและแคล้วคลาด

การสืบทอดองค์ความรู้ แม้ว่าศิลปะเชิงช่างหัวนะโมเป็นช่างชั้นสูง แต่ขณะนี้ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้กำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช และหลักสูตรระยะสั้นของหน่วยงานต่างๆ

กำไลนะโม กำไลถมทองฝังเม็ดนะโม

การตลาด ในปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเครื่องประดับนะโม จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ร้าน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีจำหน่ายทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์ขายทางอินเทอร์เน็ต ที่สามารถให้ผู้สนใจซื้อหาได้ทั่วโลก สนนราคาตามน้ำหนักเงิน อาทิ แหวนราคาเริ่มต้น 1,500 บาท กำไลข้อมือ 2,500 บาท สร้อย 5,000 บาท (ตามความยาวเส้น)

(หัวใจไทย : หัวนะโม (เครื่องประดับ) : โดย…นางมณตรี ทิพย์มณเฑียร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช)
ที่มา – http://www.komchadluek.net/detail/20141211/197433.html

สร้อยหัวนะโม ถมทอง หลัง ลป.ทวด

“หัวนะโม” หรือ “หัวนอโม” เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับชาวนครศรีธรรมราช ในปัจจุบัน คนรู้จักหัวนะโมในฐานะเครื่องรางของขลัง เชื่อกันว่าหัวนะโมมีพุทธคุณครอบจักรวาล ช่วยเรื่องเมตตามหานิยม โชคลาภและแคล้วคลาด

สร้อยนะโม ถมทอง หลังลป.ทวด แบบ 2ห่วงคู่แข็งแรง งานถมทอง’ by ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร ผลิตตามสั่ง

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE