ล่องแก่ง พิปูน Rafting and Kayaking @พิปูน นครศรีธรรมราช

4992
views
ล่องแก่ง พิปูน Rafting and Kayaking

แม่น้ำตาปี เดิมมีชื่อว่า “แม่น้ำหลวง” เพราะมีต้นกำเนิดอยู่ที่ภูเขาหลวงซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานครศรีธรรมราช อยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไหลผ่านอำเภอฉวาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่าน อำเภอพระแสง อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอพุนพิน และไหลออกสู่อ่าวไทยที่ อ่าวบ้านดอน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของภาคใต้

ต้นน้ำตาปี

ต้นน้ำตาปี อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ธรรมชาติและความงามของสายน้ำล่องแก่งไปกับเรา ล่องแก่ง พิปูน Rafting and Kayaking

ต้นน้ำตาปี

กำเนิดล่องแก่งใน อ.พิปูน คุณเล็กกับแพตเป็นคนพิปูน โดยกำเนิดได้สัมผัสกับแม่น้ำตาปี สายน้ำแห่งนี้มาตั้งแต่เกิด

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ

วันนี้ทั้งสองได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ต้นน้ำตาปี วัดบนภูเขา ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์พร้อมกับน้ำตกที่สวยงาม หมอกในยามเช้า พระอาทิตย์ตกในยามเย็นพร้อมกับบรรยากาศโรแมนติก รอบๆเขื่อน ทั้งสองคนอยากให้คนทั่วไปได้เห็น ได้เข้ามาสัมผัสความสวยงามวิถีชีวิต วิถีธรรมชาติ

ล่องแก่ง พิปูน Rafting and Kayaking

จากการเริ่มทีละน้อยค่อยๆก้าวทีละก้าว จากการจัดหาเรือคะยัค มาทดลองล่อง..ดู ลองเดินป่า ลองทำทุกอย่างที่จะเป็นกิจกรรมที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้

ล่องแก่ง พิปูน Rafting and Kayaking

เพื่อจะได้มีความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นจัดการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ อันจะทำให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมเกิดความประทับใจ

ล่องแก่ง พิปูน Rafting and Kayaking

จนขณะนี้เราพร้อมแล้วที่จะเปิดประตูบ้านของเราคืออำเภอพิปูน เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับความภูมิใจในธรรมชาติที่หวงแหนของบ้านเรา พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

ล่องแก่ง พิปูน rafting and kayaking

ล่องแก่ง พิปูน rafting and kayaking

package กิจกรรม ล่องแก่ง พิปูน rafting and kayaking กิจกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน การล่องแก่ง เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมงโดยประมาณ ดื่มดำ่กับธรรมชาติสองข้างทาง สนุกกับการเล่นน้ำตลอดเส้นทาง

ล่องแก่ง พิปูน rafting and kayaking

ล่องแก่ง พิปูน rafting and kayaking

ผู้สนใจกิจกรรม สอบถาม 091 0410978 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ  ล่องแก่ง พิปูน Rafting and Kayaking

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE