“ยุทธการตีปีกแมงขี้นาก” เมา บ่ ขับ

1852
views
ยุทธการตีปีกแมงขี้นาก

“ยุทธการตีปีกแมงขี้นาก” เมา บ่ ขับ

ยุทธการตีปีกแมงขี้นาก  เมา บ่ ขับ

การเป็นเอกภาพ และทิศทางเดียวกัน ภายใต้รูปแบบหลัก ตำบลต้นแบบ ถนนปลอดภัยขับขี่ปลอดภัย และตีปีกแมงขี้นาก 3 หัวใจหลักสำคัญในการใช้แก้ปัญหาของจังหวัดอุดรธานี ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง เป็นรูปธรรม

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่า จังหวัดอุดรธานี

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่า จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “แมงขี้นาก เป็นภาษาอีสาน เทียบกับแมงหวี่ ตัวเล็กๆที่คอยสร้างความรำคาญ โดยการใช้มาตรการที่เข้มงวดกวดขัน ใช้กลไกกฎหมายของตำรวจ

ตีปีกแมงขี้นาก

จับกุม ดำเนินคดี แข่งรถ ลดจำนวนสายแว๊น หวังให้ผู้ปกครอง ชุมชน เด็ดปีกกันเอง ควบคุมลูกหลานที่มีพฤติกรรมเสี่ยงออกมาสร้างความรำคาญให้ชุมชน เช่นเดียวกับ ตัวแมงขี้นากที่อาจจะบินก่อกวนสร้างความเดือดร้อน จึงต้องตีปีกให้บินไม่ได้”

“2 ปีผ่านมา ยุทธการนี้ประสบผลสำเร็จ ลดอัตราการเจ็บ การตายลง อย่างเห็นได้ชัด”

เมา บ่ ขับ

สู่การขับเคลื่อน ยุทธการตีปีกแมงขี้นาก สู่ยุค 4.0 ปี 2562 ปรับเปลี่ยนยุทธวิธี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา พฤติกรรมของผู้ขับขี่ เพิ่มมาตรการ

1.สอดส่องแมงขี้สู่นากผ่าน Social Network

2. ตรวจเป่าแอลกอฮอล์ได้ทุกที่

3. คนขับ บาดเจ็บและเสียชีวิต ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทุกราย

ผ่านการทำงาน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ทุกระดับ ด้วยเครื่องมือ 5 ชิ้น ระบบกลไกการทำงานที่เข้มแข็ง สอบสวนข้อมูลเชิงลึกด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพและรวดเร็ว

 นายอุเทน หาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายอุเทน หาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพฒันา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

“อุดรธานี ตั้งเป้าอัตราการตายของประชากร อยู่ที่ 25 ต่อแสนประชากร ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งอยู่ที่ 32 ต่อแสนประชากร เราตั้งเป้าไว้ที่ 16 ต่อแสนประชากร ถือเป็นความท้าทายอย่างมาก

เมา บ่ ขับ

ต้องทำอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ตำบลต้นแบบ ตีปีกแมงขี้นาก ไม่มีคนเมา ไม่มีเด็กแว้นมาขับขี่บนท้องถนน โดยเฉพาะเรื่องหมวกกันน๊อค ต้องมีการสวมใส่หมวกกันน๊อค 100%”

ในปี 2560 ทั้งจังหวัดของอุดรธานี มีผู้เสียชีวิต 486 ราย

ปี 2561 จำนวน 384 ราย ลดลงจากปี 2559 จำนวน 102 ราย

ณ วันที่ 25 สิงหาคม ปี 2562 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 402 ราย เพิ่มขึ้น 57 ราย

ยุทธการตีปีกแมงขี้นาก  เมา บ่ ขับ

ถนนสายหลักที่มีการเสียชีวิต

1.ถนนอุดร-สกลนคร 45 คน
2. ถนนอุดร-หนองวัวซอ 32 คน
3.มิตรภาพอุดร-ขอนแก่น 31 คน

  เมา บ่ ขับ

พฤติกรรมเสี่ยงคน -ขับรถเร็ว 49.68% (230 คน) -เมาแล้วขับ 36.72% (170 คน) -ตัดหน้ากระชั้นชิด 14.90% -ขับรถย้อนศร 1.73%

ขับเคลื่อน “20 ตำบลต้นแบบป้องกันอัติเหตุทางถนน ของจังหวัด ” ในปี 2560 สามารถ ลดตาย 18 คน ปี 2561 ดำ เนินการ 112 ตำบลลดตาย 102 คน

  เมา บ่ ขับ

แม้ในปีนี้ จำนวนของการเสียชีวิต และ อัตราการเกิดอุบัติเหตุมีจำนวนสูงขึ้น ทั้งนี้ด้วยข้อกำหนดทางกายภาพและวิถีการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน

จึงเป็นจุดสำคัญ ที่ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น ลดอัตราการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์ สินของประชาชน การแก้ไขปัญหาเชิงลึกเฉพาะจุด ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE