การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ.

1615
views
กระตุ้นกองทุนประชารัฐ

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนและโครงการตามแนวทางประชารัฐ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ

กระตุ้นกองทุนประชารัฐ

ณ สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านวังไทร หมู่ที่ 11 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร เพื่อติดตามการดำเนินงาน และบริหารงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร

กระตุ้นกองทุนประชารัฐ

จากนั้นเดินทางพบปะสมาชิกกองทุนฯ ณ หอประชุมสถาบันการเงินบ้านวังไทร โดยมีนายขจรเกียรติ รักพาณิชย์มณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง ด.ต.อาคม สมนึก ประธานกองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ โดยกล่าวว่า ขอให้กำลังใจแก่สมาชิกกองทุนสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร โดยชื่นชมกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้สถาบันการเงินบ้านวังไทร มีเงินกองทุนงอกเงยกว่า 400 ล้านบาท

กระตุ้นกองทุนประชารัฐ

ถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่มีความเข้มแข็งและเป็นต้นแบบสร้างความภาคภูมิใจมายังสมาชิกและประชาชนชาววังไทร พร้อมเชิญชวนสมาชิกกองทุนฯร่วมกัน “ปฏิบัติการกองทุนกล้าไม้” ต้นไม้ยั่งยืน กองทุนมั่นคงด้วยมือของชาวกองทุนหมู่บ้าน แสดงพลังร่วมกันปลูกต้นไม้เก็บออม โดยวันที่ 5 ธันวาคม นี้จะดำเนินการเตรียมเพาะชำกล้าไม้และ 25 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเกิดกองทุนหมู่บ้านจะปฏิบัติการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ อีกไม่นานประเทศไทยจะมีเงินเก็บออมในต้นไม้มหาศาล

กระตุ้นกองทุนประชารัฐ

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนหมู่บ้านถือเป็นโครงข่ายที่มีทั่วประเทศ มีกรรมการกองทุนหมู่บ้านกว่า 1 ล้านคน สะสมพลังมา 19 ปีถึงเวลาที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการตนเองของพี่น้องประชาชน และกำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 20 ในปี 2563

จากนั้นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก ที่มีผลการเรียน 4.00 ทุกวิชาพร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและสินค้าประชารัฐ และกิจกรรมกองทุนฯด้วย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE