แข่งขันเรือเพรียว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 30 ธค.62 – ปีใหม่ 2563

3412
views
แข่งขันเรือเพรียว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช

ขอเชิญเที่ยวงาน แข่งเรือเพรียว เชียรใหญ่ เพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญเที่ยวงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเชียรใหญ่ ณ บริเวณหน้าศาลาประชาสุข 84 พรรษามหาราชา อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ชมการแข่งขันเรือเพรียว เชิญชมนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเชียรใหญ่ การสาธิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมเลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดงาน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563

แข่งเรือเพรียว ชิงถ้วยพระราชทานฯ เชียรใหญ่

 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งอยู่คู่กับวิถีชีวิตประชาชนชาวลุ่มน้ำปากพนังตั้งแต่อดีตให้คงอยู่สืบไป เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดแก่ประชาชน โดยอาศัยกิจกรรมกีฬา ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียรใหญ่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

แข่งเรือเพรียว ชิงถ้วยพระราชทานฯ เชียรใหญ่

เชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชและชาวจังหวัดใกล้เคียง มาเที่ยวชมการแข่งขันเรือเพรียวงานประจำปีที่ อ.เชียรใหญ่ และในปีใหม่ 2563 ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตการงานโดยทั่วกัน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE