‘งานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ’ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563

21174
views
แห่ผ้าขึ้นธาตุ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563

(7 ม.ค.63) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัด นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเตรียมความพร้อมการจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิดนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนคณะสงฆ์เข้าร่วมประชุม ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และอำเภอปากพนัง

มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ สาธิตการเขียนผ้าพระบฏ ประกวดการเขียนผ้าพระบฏและนิทรรศการผ้าพระบฏ 4 ภาค ตลาดขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา อาทิ

การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การประกวดสวดมนต์อารธนาในศาสนพิธี การประกวดบรรยายธรรม สวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา พิธีสวดด้าน เป็นต้น การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และศิลปินพื้นบ้าน การกวนข้าวยาคู พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน พิธีทำบุญตักบาตร พิธีอัญเชิญและถวายผ้าพระบฏพระราชทาน และ พิธีเวียนเทียน

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะเน้นในความเป็นนครแห่งอารยธรรม เช่น การจัดริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เน้นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย เป็นการรวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเดินนำหน้าริ้วขบวนเกียรติยศผ้าพระบฏพระราชทาน

นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมกวนข้าวยาคู หรือข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ กำหนดจัดพร้อมกันในวันเดียวกัน เพื่อให้ดูยิ่งใหญ่ในความเป็นนครแห่งอารยธรรม..

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE