กำหนดการ จัดกิจกรรม ‘งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร’ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

7473
views
กำหนดการ จัดกิจกรรม 'งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร'

๒ – ๘ ก.พ. ๖๓ กิจกรรมตลาดขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและการสาธิตการผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
๔ – ๖ ก.พ. ๖๓ การผลิตผ้าพระบฎ โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง (๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
๔ – ๘ ก.พ. ๖๓ การสาธิตการเขียนผ้าพระบฏ ณ สนามหน้าเมือง (๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)
๔ – ๘ ก.พ. ๖๓ ชมนิทรรศการผ้าพระบฎ ๔ ภาค ณ สนามหน้าเมือง (๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.)
๖ – ๗ ก.พ. ๖๓ ประกวดการเขียนผ้าพระบฎ ณ สนามหน้าเมือง (๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)
๔ – ๘ ก.พ. ๖๓ ชมแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และศิลปินพื้นบ้าน มโนราห์ หนังตลุง ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ (๑๙.๐๐ – ๒๓.๓๐ น.)

กำหนดการ จัดกิจกรรม 'งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร'

๓ ก.พ. ๖๓ พิธีสวดด้าน ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.)

๔ ก.พ. ๖๓ ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ (๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
***๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.พิธีสวดด้าน ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
***๑๓.๐๙ พิธีกวนข้าวยาคู วัดบุญรอบ ต.ในมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช

กำหนดการ จัดกิจกรรม 'งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร'

๕ ก.พ. ๖๓ พิธีสวดด้าน ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.)
***๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมการเสวนา “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนครกับการพัฒนาพื้นที่ปริมณฑลแหล่งมรดกโลก วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร” ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
***๑๓.๐๐ น. พิธีกวนข้าวยาคู วัดศาลามีชัย ต.ในมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
***๑๕.๐๐ น.พิธีสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ

๖ ก.พ. ๖๓ พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ณ โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง (๑๙.๓๐ น.)
***๐๙.๐๐ น. พิธีกวนข้าวยาคู โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง
***๑๕.๐๐ น. พิธีกวนข้าวยาคู วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

พิธีกวนข้าวยาคู

๗ ก.พ.๖๓ สมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน และพิธีกวนข้าวยาคู ๑๒ กระทะ ๑๒ นักษัตร ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช (๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.)

๘ ก.พ. ๖๓
๐๖.๓๐ น. พิธีตักบาตรเนื่องในวันมามบูชา ณ บริเวณถนนด้านหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
๑๔.๐๐ น. พิธีปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฎของหน่วยงานทุกภาคส่วนจากสนามหน้าเมือง ไปตามถนนราชดำเนินเพื่อเข้าสู่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ๑๗.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายผ้าพระบฎพระราชทาน
๑๘.๓๐ น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE