“สนธิรัตน์” มอบรางวัล “คนดีศรีอีสาน” ปีที่ 39 ประจำปี 2563 (คลิป)

1791
views
“สนธิรัตน์” มอบรางวัล “คนดีศรีอีสาน” ปีที่ 39

“สนธิรัตน์” มอบรางวัล “คนดีศรีอีสาน” ประจำปี 2563 รางวัลเกีรติยศกับผู้สร้างความดี เสียสละเพื่อส่วนรวมและสร้างแรงบันดาลใจกับคนในสังคม ที่สืบทอดยาวนาน เป็นปีที 39 ครูแก้ว ศุภชัย โพธิ์สุ,สมชาย เหล่าสายเชื้อ,ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ , กิตติ สิงหาปัด, บานเย็น รากแก่น ร่วมรับรางวัล

“สนธิรัตน์” มอบรางวัล “คนดีศรีอีสาน” ปีที่ 39

(14 ก.พ.2563) สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดยโสธร ร่วมกับสมาคมความดีงามจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่าวความดีงามภาคอีสาน เครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน เครือข่ายสกลนครเมืองน่าอยู่ เครือข่ายสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนคร เครือข่าวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน เครือข่ายกลุ่มคนรักมหาสารคาม เครือข่ายคนรักโคราช เครือข่ายคนรักนครพนม สมาคมกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและภาคอีสาน เครือข่ายศิลปินถิ่นอีสาน

“สนธิรัตน์” มอบรางวัล “คนดีศรีอีสาน” ปีที่ 39

จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกิยรติ “คนดีศรีอีสาน” ประจำปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายใต้ชื่องานว่า “ก้าวต่อเพื่อต่อก้าวสามสิบเก้าปีคนดีศรีอีสาน สายธารคุณธรรมงามล้ำเมืองสกลนคร”

นายคิด จินดากุล นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครพนม กล่าวว่า งานมอบรางวัลคนดีศรีอีสาน เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2524 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปี 2563 นับเวลาได้ 39 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมคนดีที่อุทิศตนเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ให้มีกำลังใจในการทำความดี มีจุดยืนในสังคมอย่างมีเกียรติ เป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ความดีให้งอกงามเป็นต้นกล้าความดีที่งดงาม ของอนาคตแผ่นดินและประเทศชาติ จนทำให้กิจกรรมนี้เป็นเอกลักษณ์ของอีสานมาอย่างยาวนาน โดยการจัดงานมอบรางวัลจะหมุนเวียนสถานที่จัดในจังวัดที่มีความพร้อมในแต่ละปี

ในการมอบรางวัลคนดีศรีอีสาน ปีนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 20 คน

“สนธิรัตน์” มอบรางวัล “คนดีศรีอีสาน” ปีที่ 39

ประกอบด้วย

1. นายศุภชัย โพธิ์สุ 2. รศ.(พิเศษ)ทันตแพทย์ ดร.สุขสมัย สมพงษ์ 3. ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ 4. ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ 5. น.ส.ธนิดา พูลจิตร 6. นายกิตติ สิงหาปัด 7. ร.ต.ต.ผช.สนุ๊ก สิงห์มาตร 8. นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา 9. นายวิทูร สุริยวนากุล 10. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

11. นายณรงค์ แผ้วพลสง 12. นายพิเชษฐ์พงศ์ น้อยใจบุญ 13. นายวุฒิชัย กล้าขยัน 14. นายโชคชัย ตักโพธิ์ 15. นายสมศักดิ์ ภู่มาก 16. ร.ต.อ.วิศาล ศรีแก่นจันทร์ 17. นางนิชาภา พิชญาเดชากุล 18. นายสมาน ศิลาแดง 19. นายพีระพัฒน์ สวัสดิ์ผล 20. นางนิตยา รากแก่น หรือ บานเย็น รากแก่น

“สนธิรัตน์” มอบรางวัล “คนดีศรีอีสาน” ปีที่ 39

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลต้นกล้าความดี สำหรับผู้อุทิศตัว เสียสละเพื่อสังคม สะสมความดีเพื่อพิจารณารับรางวัลคนดีศรัอีสานในปีต่อไป จำนวน 8 คน ประกอบด้วย

1. นายประดิษฐ์ สุดชาดา 2. นางอรสา พลเยี่ยม 3. นายทศพร เสนาวัง 4. นางสายฝน เขียวแจ่ม 5. ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย 6. นายชูชัย ปทุมขันธ์ 7. นายกิตติพล พลวิฑูรย์
8. นางยุคล ศิริพยัคฆ์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE