เปิดวาร์ป 10 น้ำตกแสนสวยแห่งเมืองนคร เมืองที่มีน้ำตกมากที่สุด

26805
views
น้ำตกพรหมโลก นครศรีธรรมราช

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” เมืองที่มีน้ำตกมากที่สุด เปิดวาร์ป 10 น้ำตกแสนสวยแห่งเมืองนคร เมืองที่มีน้ำตกมากที่สุด นครศรีธรรมราช นครสองธรรม พบกับสองมุมต่างที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวใ­นนครศรีธรรมราช เมื่อ “ธรรมะ” กับ “ธรรมชาติ” คือเอกภาพที่ไม่สามารถแยกจากกัน

น้ำตกพรหมโลก นครศรีธรรมราช

1.น้ำตกพรมโลก

เป็นน้ำตกที่มีจำนวนชั้นทั้งหมด 50 ชั้น แต่มีเพียง 4 ชั้นเท่านั้นที่เปิดให้ท่องเที่ยวได้ นั่นคือ หนานบ่อน้ำวน หนานวังไม้ปัก หนานวังหัวบัว และหนานวังอ้ายแล น้ำที่ไหลผ่านชั้นน้ำตกกระทบกับชั้นก้อนหิน ก่อให้เกิดเสียงแห่งธรรมชาติที่ก้องกังวานไปทั่ว สายน้ำนี้จะไหลผ่านหมู่บ้าน ลงสู่คลองท่าแพ และบรรจบที่แม่น้ำปากพูนที่อ่าวไทย

นอกจากนี้แล้ว ในปี พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ บรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสน้ำตกแห่งนี้ และทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” และ “ส.ก.” ไว้ที่หน้าผาน้ำตกชั้นที่ 1 (หนานวังน้ำวน)

น้ำตกกรุงชิง

2.น้ำตกกรุงชิง

น้ำตกประวัติศาสตร์ น้ำตกกรุงชิงเป็นน้ำตกที่มีประวัติศาสตร์เคยเป็นที่ตั้งของกลุ่มคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ที่มีผู้คนมาเยือนไม่ขาดสาย มีน้ำตกขนาด 6 ชั้น ที่ลดหลั่นความสูงลงมาต่างๆ ระดับ ที่มาของชื่อนี้มาจากของ “ต้นชิง” ซึ่งเป็นพืชในตระกูลวงศ์ปาล์มชนิดหนึ่ง

 น้ำตกวังลุง

3.น้ำตกวังลุง

น้ำตกวังลุง หรือน้ำตกสองรัก อยู่ที่หมู่ 6 ต. ทอนหงส์ อ. ทอนหงส์ จ. นครศรีธรรมราช เป็นน้ำตกที่มีสายน้ำสองสายไหลมาจากเทือกเขาหลวง แล้วมารวมตัวกันเป็นหนึ่ง เป็นสายน้ำที่มีความสำคัญเปรียบเสมือนสายโลหิต ที่หล่อเลี้ยง คนในชุมชนวังลุง และชุมชนใกล้เคียง มาจนถึงปัจจุบัน

น้ำตกกะโรม

4.น้ำตกกะโรม

เป็นน้ำตกที่มีสายน้ำไหลลดหลั่นผ่านหน้าผาลงมาหลายชั้น ชั้นที่1มีชื่อเรียกว่า หนานผึ้ง ชั้นที่2 เรียกว่า หนานน้ำราง ชั้นที่3 เรียกว่าหนานดาดฟ้า ชั้นที่4 เรียกว่า หนานสอยดาวน้ำตกแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ทรงเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ เคยเสด็จไปประทับทอดพระเนตรและทรงจารึกพระปรมาภิไชยย่อ จ.ป.ร และ ว.ป.ร ไว้ที่หน้าผาตรงที่เรียกว่าหนานดาดฟ้าเป็นชั้นที่ 3 ของน้ำตกแห่งนี้และรัชกาลที่ 6 ได้ทรงนำน้ำตกนี้ไปเป็นฉากในบทละครเรื่อง “หลวงจำเนียรเดินทาง”

  น้ำตกอ้ายเขียว

5.น้ำตกอ้ายเขียว

เพราะมีต้นกำเนิดจาก “ภูเขา-เขียว” ซึ่งเป็นภูเขาลูกหนึ่งในเทือกเขา นครศรีธรรมราช น้ำตกจากน้ำตกนี้เป็นต้นกำเนิดคลองปากพะเยิน ซึ่งไหลผ่านตำบลคีรี

 น้ำตกสี่ขีด

6.น้ำตกสี่ขีด

อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่ายาง ในโพรงและป่าเขาใหญ่ ท้องที่ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล เป็นพื้นที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามเช่น น้ำตกเกาะแก่ง แอ่งน้ำ โขดหิน และพันธ์ไม้ต่างๆมากมาย สมควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อยใจของประชาชนอย่างยิ่ง ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชจำกำหนดสถานที่นี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสิชล

 น้ำตกสุนันทา ท่าศาลา

7.น้ำตกสุนันทา

คำว่า “สุนันทา” มาจากคำว่า “นันทา” เป็นชื่อของบุตรสาวขุนนาง ได้อพยพมาอาศัยอยู่แถวนี้และได้เสียชีวิตลงโดยปราศจากคู่ครอง ในวัยชรา น้ำตกแห่งนี้จึงถูกเรียกชื่อตาม นันทา ต่อมาจึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น “น้ำตกสุนันทา” ตัวน้ำตกอยู่ท่ามกลางหุบเขาป่าดิบชื้น ระหว่างทางเดินขึ้น มีศาลาพักผ่อนอย่างสบาย ซึ่งสามารถนั่งชมทิวทัศใต้ร่มไม้และเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ สายน้ำตกจะไหลลงมากระทบพื้นหินและแอ่งน้ำด้านล่าง ในขณะที่เล่นน้ำนักท่องเที่ยวจะได้พบกับฝูงปลาที่เข้ามาแหวกว่าย ล้อมร่างกาย ทำให้รู้สึกได้ถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ หรือจะนั่งรับน้ำที่ตกมาจากด้านบนเสมือนเป็นการนวด ตัวด้วยสายน้ำก็ได้ สำหรับผู้ที่ศึกษาระบบนิเวศ จะได้พบกับพันธ์ไม้ที่น่าสนใจ เช่น พืชจำพวกมอสเฟริ์น กล้วยไม้ป่าที่อาศัยตามต้นไม้ป่า

 น้ำตกท่าแพ

8. น้ำตกท่าแพ

เป็นน้ำตกที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง อยู่ห่างจากน้ำตกกะโรมไปประมาณ 6 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4016 ประมาณ 9 กิโลเมตร จะถึงสามแยกบ้านตาลจากนั้นแยกไปทางซ้ายเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4015 ไปอีกประมาณ 29 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าน้ำตกท่าแพ ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร

โดยน้ำตกมีจำนวนชั้นน้ำตกถึง 10 ชั้น ได้แก่ หนานแพน้อย หนานนางครวญ หนานเตย หนานอ้ายซวย หนานปู หนานไผ่ และหนานน้ำราง ทางอุทยานแห่งชาติเปิดให้ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเพียง 3 ชั้น สำหรับผู้สนใจศึกษาธรรมชาติทางอุทยานแห่งชาติได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ถึงน้ำตกชั้นที่ 7 แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่

9.อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

เป็นอุทยานแห่งชาติสำคัญ เนื่องจากมีพื้นที่ซึ่งมีเทือกเขาสูงทอดยาว มียอดสูงสลับซับซ้อนทำให้เกิดทิวทัศน์สวยงาม และเป็นป่าต้นน้ำลำธาร ประกอบกับมีสภาพเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้นจึงมีความสำคัญต่อวงจรชีวิตของสัตว์และพืช และสภาพแวดล้อมข้างเคียงด้วย

น้ำตกปลิ้ว

10.น้ำตกปลิว

กำเนิดจากเทือกเขาโยง ตั้งอยู่บริเวณป่าปากแพรก ระหว่างหุบเขาอันเป็นเทือกเขาสูง น้ำไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆ ถึง 8 ชั้น สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง แต่ละชั้นมีความกว้างประมาณ 15 – 18 เมตร สูงประมาณ 25 เมตร เนื่องจากแต่ละชั้นมีความสูงมากนี้เองจึงทำให้น้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาคล้ายลักษณะของการปลิว จึงเรียกว่า น้ำตกปลิว น้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ใช้เวลาเดินทางจากหน้าบ้านน้ำรอบขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดของน้ำตกประมาณ 1 ชั่วโมง

น้ำตกปลิวตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีน้ำตกทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นจะมีความสวยงามแตกต่างกัน ชั้นที่ 3 ลักษณะเด่น เป็นชั้นที่มีน้ำตกสวยงามมากที่สุด เมื่อมองจากด้านล่างจะมองเห็นน้ำตก ชั้นที่ 4, 5, 6 และ 7 น้ำตกปลิวชั้นที่ 7 เป็นน้ำตกชั้นที่อยู่สูงที่สุด บนน้ำตกมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก น้ำตกปลิวชั้นที่ 8 มีลักษณะเด่นคือ มีน้ำตกเป็นชั้นหลาย ๆ ชั้น มองดูจะมีความสวยงามมาก

สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ผสมป่าดงดิบเขาสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น ยาง รักเขา ส่วนใหญ่เป็นพืชวงศ์ก่อ นอกจากนี้ยังมีบิโกเนียหรือก้ามกุ้ง พบขึ้นบริเวณบนโขดหินมีความชุมชื้นสูง ลำต้นอวบน้ำ มีขนใต้ท้องใบคล้ายกำมะหยี่ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 3 กิโลเมตร

เรียงร้อย ญาดา

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE