เตรียมขุดค้นทางโบราณคดี 8 จุดบริเวณพระธาตุเมืองคอน

1806
views
เตรียมขุดค้นทางโบราณคดี 8 จุดบริเวณพระธาตุเมืองคอน

ความคืบหน้าในการเร่งบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช – สำนักศิลปากรที่ 14 เตรียมขุดค้นทางโบราณคดีอีก 8 จุด ในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช หลังก่อนหน้านี้สามารถพิสูจน์อายุพระบรมธาตุเจดีย์ยาวนานกว่า 1 พันปี เพื่อค้นหาเส้นทางโบราณในการเข้าสู่เขตพุทธาวาส

วันนี้ (22 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากความคืบหน้าในการเร่งบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่องแล้ว พื้นที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กำลังถูกให้ความสำคัญมากขึ้น หลังจากที่สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ได้เตรียมแผนเข้าขุดค้นทางโบราณคดีอีก 8 จุด โดยเฉพาะในแกนหลักทางเข้าสู่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ ทางด้านทิศเหนือ และบริเวณพระวิหารหลวง ทางด้านทิศใต้ โดยจะเริ่มดำเนินการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หลังจากขุดค้นจะนำเอาโบราณวัตถุที่ได้ส่งตรวจสอบค้นหาอายุด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ ทั้งใน และนอกประเทศเพื่อลดค่าความเบี่ยงเบน

เตรียมขุดค้นทางโบราณคดี 8 จุดบริเวณพระธาตุเมืองคอน

สำหรับการขุดค้นครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการพบว่า อายุพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมีมากกว่า 1 พันปี และเป็นอาณาจักรที่มีมาก่อนสุโขทัย เช่น การสอดคล้องต่อหลักศิลาจารึกที่ระบุว่า พระสงฆ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไตรปิฎกในสุโขทัย ล้วนเดินทางมาจากนครศรีธรรมราช ซึ่งข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะนำเข้าสู่การประมวลเป็นเอกสาร ประกอบการนำเสนอพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สู่การเป็นมรดกโลก

นายอาณัฐ บำรุงวงศ์ ผอ.สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช ระบุว่า การขุดค้นแกนทางเข้าขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อค้นหาร่องรอยเส้นทางการเดินเข้าสู่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ โดยมีข้อสันนิษฐานจากร่องรอยในปัจจุบันเชื่อว่า องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงอยุธยาตอนต้น ซึ่งการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีในครั้งนี้จะทราบถึงรูปแบบการวางผังพื้นที่ของบริเวณองค์พระบรมธาตุเจดีย์อย่างชัดเจน

ที่มา – manager.co.th/South

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE