ยะลา อ่วม !! ‘ พบป่วยติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รายใหม่รวดเดียว 17 คน

3091
views
ยะลา อ่วม !! ' พบป่วยติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รายใหม่รวดเดียว 17 คน

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.63 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามนิยามโรค (ตรวจแล็บที่เดียว) พบผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 17 ราย (อาการรุนแรง 1 ราย) จากอำเภอบันนังสตา 9 ราย, เมืองยะลา 4 ราย, รามัน 3 ราย, ธารโต 1 ราย สงสัยติดเชื้อ (PUI) จำนวน 25 ราย จำนวนผู้สัมผัส จำนวน 239 ราย ผู้ป่วยนอนรักษาที่โรงพยาบาล จำนวน 27 ราย ผลการตรวจหาเชื้อส่งตรวจ 254 ราย (ผลยืนยัน 17 ราย, ปกติ 170 ราย, รอผล 67 ราย) เฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 57 ราย

ยะลา อ่วม !! ' พบป่วยติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รายใหม่รวดเดียว 17 คน

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนนิยามใหม่ของโรค คือ ยึดผลการตรวจครั้งเดียว (จากเดิมที่ยึดผลตรวจยืนยัน 2 ครั้ง) ซึ่งทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อของจังหวัดยะลาเพิ่มขึ้นเป็น 17 ราย จำนวนผู้ที่ติดเชื้อสาเหตุมาจากการเดินทางเข้าร่วมงาน “Qudamak & Ulamak Malaysia 2020” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 ณ มัสยิดศรีเปตาลิง (Sri Petaling Mosque) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

สำหรับในส่วนของข้อมูลทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาที่คาดการณ์ตามหลักวิชาการล่วงหน้า มีการประเมินว่าหากทางจังหวัดยะลามีการควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ไม่ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกในที่ชุมชนแออัด ทำดีๆ จะมีผู้ติดเชื้อแค่หลักร้อย หรือประมาณ 210 คน

หากมาตรการหย่อนลงมาหน่อย หรือใช้ไม่ได้ผล ยอดผู้ติดเชื้อก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2,160 คน และเมื่อไรที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกินขอบเขตที่คาดการณ์ล่วงหน้าไว้ ประมาณ 2,654 คน ปัญหาที่เกิดขึ้น โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็จะควบคุมไม่อยู่ และการรักษาจะไม่เพียงพอ ดังนั้นเราทุกคนต้องร่วมมือกัน ด้วยการอยู่บ้าน หากมีความจำเป็นออกข้างนอกให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงในชุมชนแออัด ล้างมือบ่อยๆ ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเทศบาลได้ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจจับอุณหภูมิของร่างกาย บริเวณสถานรีรถไฟ เส้นทางเข้าตัวเมืองยะลา พร้อมทั้งมีการทำความสะอาดตามแหล่งชุมชนอย่างต่อเนื่อง และปิดสถานที่จุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง วิงวอนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาร่วมด้วยช่วยกันสอดส่องบุคคลที่ใกล้ชิด ว่ามีการไปร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยง รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต้องมีวินัย ต่อตนเองและสังคม ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อจังหวัดยะลา

ยะลา อ่วม !! ' พบป่วยติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รายใหม่รวดเดียว 17 คน

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อขับเคลื่อนและกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค

1.มาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองช่องทางด่านเบตง จากการปิดด่านที่ อ.เบตง ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ด่านเบตงทำงานในเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยรถขนส่งสินค้ายังสามารถเข้าออกด่านได้ จึงมีการคัดกรองพนักงานขับรถ

2.ปิดการให้บริการการทำหนังสือเดินทาง ณ ศอ.บต.ยะลา และใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

3.หน่วยงาน/ส่วนราชการ กำหนดให้มีการคัดกรองและมีจุดล้างมือด้วยน้ำและสบู่ สำหรับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทำ Big cleaning week เพิ่มเรื่อง social distancing (พิจารณาตามความเหมาะสมในการกำหนดเวลา เริ่ม-เลิก ทำงาน การจัดระยะห่างของที่นั่งในห้องประชุม)

4.สถานศึกษาทุกประเภทปิดการเรียนการสอนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เว้นแต่โรงเรียนปอเนาะที่มีนักศึกษาต่างชาติอยู่ประจำให้มีการป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันโรค

ยะลา อ่วม !! ' พบป่วยติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รายใหม่รวดเดียว 17 คน

5.เทศบาลนครยะลาจัดให้มีการทำความสะอาดและตั้งจุดคัดกรองทั้ง 2 แห่ง (ตลาดใหม่/ตลาดผังเมือง 4) อีกทั้ง ตั้งจุดคัดกรองที่ด่านตรวจครอบคลุมทางเข้าทั้ง 4 มุมเมือง (มลายูบางกอง/ท่าสาป/ขุนไว/เมืองทอง)

6.จังหวัดยะลา ได้เปิดช่องทางในการติดต่อ สอบถาม เป็นสายด่วน COVID-19 ยะลา 1881 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง อีกทั้งขณะนี้มีประชาชนบางส่วนเดินทางกลับมาจังหวัดยะลาทั้งก่อนและหลังที่จะมีประกาศปิดสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอให้รายงานตัวต่อ ได้แก่ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. ทันที พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ให้กักกันตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัดอย่างน้อย 14 วัน ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้อื่น เว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร งด/ลด การเดินทางโดยไม่จำเป็น ไม่ไปในพื้นที่แออัด และแยกสำรับอาหาร สังเกตอาการหากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ รีบพบแพทย์ทันที.

| อ่านข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE