ผวจ.นครศรีธรรมราช ยืนยันไม่ปิดตลาดนัด ขอความร่วมมือ สวมหน้ากากอนามัย 100%

9425
views
ผวจ.นครศรีธรรมราช ยืนยันไม่ปิดตลาดนัด

25 มีนาคม 2563 ผวจ.นครศรีธรรมราช ยืนยันไม่ปิดตลาดนัด แต่ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้า สวมหน้ากากอนามัย 100% และพร้อมปฏิบัติตามมติ ครม.เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ได้เดินหน้าเต็มที่เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ทั้งในส่วนของการออกประกาศเพื่อขอความร่วมมือประชาชน และกลุ่มเสี่ยง

เมืองคอน

เพื่อปฏิบัติตามข้อสั่งการณ์ ศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน และปลอดภัยจากโรค เพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัวและเพื่อสังคม พร้อมทั้งขอบคุณพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยขอให้ทุกคนได้มั่นใจว่าภาคราชการจะมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อหย่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งจะใช้วีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้กระทบการดำรงชีวิตประจำวันน้อยที่สุด

ทั้งนี้จะไม่มีการปิดสวนสาธารณะ และตลาดนัด แต่ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าให้สวมหน้ากากอนามัย 100% มีการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกกำลังกายเสร็จ รวมทั้งใช้ความระมัดระวัง มีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม ไม่ถ่มน้ำลายหรือเสมหะเรี่ยราด

พร้อมกันนี้ ยังขอให้ทุกคนได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์ และความพร้อมของสถานพยาบาลหากได้รับเชื้อ ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้เตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ต้องสงสัยและผู้ป่วยหนัก โดยถึงขณะนี้ 25 มี.ค.63 มีผู้ป่วยยืนยันโรคสะสม 5 คน ในจำนวนนี้ได้รับการรักษาและตรวจไม่พบเชื้อแล้วและอนุญาตให้กลับบ้านได้ จำนวน 1 คนและยังพักรักษาตัว จำนวน 4 คน

ผวจ.นครศรีธรรมราช ยืนยันไม่ปิดตลาดนัด

ส่วนยอดการคัดกรองพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง จำนวนสะสม รวม 51 คน กลับบ้านแล้ว 49 คน และยังรักษาอยู่ จำนวน 2 คน ซึ่งในส่วนของมาตรการการเยียวยาผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคนั้น ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจะเยียวยาและดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ตามมติของ ครม. ส่วนต่อข้อถาม ถึงมาตรการการดูแลผู้โดยสาร/ผู้ที่เดินทางโดยรถไฟ รถประจำทาง หรือรถยนต์ตู้ นั้น ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้หน่วยรับผิดชอบเพิ่มความเข้มข้น เพื่อให้การปฏิบัติได้ครอบคลุม ทั่วถึง และปิดช่องว่างการปฏิบัติงาน

รวมทั้งหากมีการตกหล่นจะให้มาตรการทางชุมชน/สังคม โดยให้ครอบครัว ผู้นำชุมชน อสม.และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังอีกทางด้วย

– สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE