ด่วน!! ผู้ว่าฯออกหนังสือด่วนที่สุดสั่ง “ล็อกดาวน์ จ.นราธิวาส” สกัดโควิด-19

1874
views
ล็อกดาวน์ จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มีหนังสือวิทยุสื่อสารในราชการกรมการปกครอง ประทับตรา “ด่วนที่สุด” ถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หน่อยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และนายอำเภอทุกอำเภอ ใจความว่า

1.สืบเนื่องจากที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อ และเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั่วโลก

ล็อกดาวน์ จ.นราธิวาส

2.เพื่อเป็นการป้องกัน และสกัดกั้นการแพร่เชื้อโรคโคโรน่า 2019 จังหวัดนราธิวาสขอบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-2019 โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระงับการเดินทางเข้า-ออก โดยพาหนะต่างๆ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ยกเว้นกรณีรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ

3.ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเหตุผล และความจำเป็นของประชาชนที่สัญจรเป็นรายกรณี

4. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติ

5. เพื่อพิจารณาถือปฏิบัติ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE