มาตรการภาครัฐเยียวยา ‘โควิด-19’ น้ำ ไฟ ก๊าซ

2308
views
เยียวยา 'โควิด-19’

น้ำ – ไฟ – ก๊าซ ไม่ต้องกังวล ช่วงโควิด-19 ระบาด ในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด ทำให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของทุกคน ในเบื้องต้นลองตรวจสอบสิทธิของแต่ละท่านว่าได้ ดำเนินการตามสิทธิที่รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาครบถ้วนหรือยัง

1.ลดค่าไฟฟ้า 3 % เป็นเวลา 3 เดือน ใช้งบ 5,160 ล้านบาท (เม.ย-มิ.ย.63)

2.ขยายเวลาชําระค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิลโดยไม่คิดดอกเบี้ย

ลดค่าไฟฟ้า

3.คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าบ้านพักอาศัย ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท 22.17 ล้านราย วงเงิน 32,700 ล้านบาทเริ่มลงทะเบียน 25 มี.ค.เริ่มจ่าย 31 มี.ค. 63

4.คืนเงินประกันการใช้ประปา ให้กับผู้ใช้น้ำประเภทบ้านพักอาศัย 5.7 ล้านราย วงเงิน 2,834 ล้านบาท

5.ขยายเวลาชําระค่าน้ำประปา สำหรับ ธุรกิจโรงแรม กิจการบ้านเช่า 6 เดือน จำนวน 30,900 ราย โดยไม่คิดดอกเบี้ย

ลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม

6.ลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (LPG) ลง ก.ก.ละ 3 บาท/ถัง ก๊าซขนาถัง 15 ลิตรเดิมราคา 363 บาท เหลือ 318 บาท ลดลง 45 บาท/ถัง ใช้กองทุนน้ำมันชดเชย 300-400 ล้านบาทเริ่มบังคับใช้ 24 มี.ค. 63

7.ปรับลดราคาก๊าซ NGV สาหรับรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลง 3 บาท/ก.ก. จากเดิม ก.ก.ละ 13.62 บาท เป็น ก.ก.ละ 10.62 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. – 30 มิ.ย.63

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE