โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว 1 เม.ย.-31 พ.ค.

16063
views
โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช

โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ประกาศปิดบริการชั่วคราว โดยระบุว่า โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทางโรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และชุมชนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก และพร้อมให้ความร่วมมือตามข้อกำหนดและมาตรการต่างๆของภาครัฐและองค์กรต่างๆในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ดังกล่าว

ปิด โรงแรมทวินโลตัส

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและร่วมฝ่าฟันวิกฤติอันยากลำบากไปด้วยกันทางโรงแรมฯ จึงขอประกาศแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และโรงแรมฯ จะกลับมาให้บริการอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2563

โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจทางโรงแรมฯมาโดยตลอดและหวังว่าทางโรงแรมฯจะได้ต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านในเร็วๆนี้

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE