ปัตตานี สั่งกัก 27 ตำรวจสภ.บ้านโสร่งหลังพบ 1 นายติดไวรัสโควิด-19

1935
views
ปัตตานี สั่งกัก 27 ตำรวจสภ.บ้านโสร่ง

จังหวัดปัตตานี สั่งกักตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ โสร่ง 27 นาย ขณะที่หมู่บ้านที่แพร่เชื้อขยายไปถึง14หมู่บ้าน ขณะที่หลายมัสยิดในพื้นที่ประกาศยุติการละหมาดวันศุกร์จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

วันที่ 27มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบมีผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 29 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากยอดเดิม3ราย แพทย์อนุญาตกลับบ้านได้ 8 ราย ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐ 20 ราย และถูกกักตัวจากภาวะเสี่ยง 1ราย

สภ.บ้านโสร่ง

โดยแยกยอดผู้เป็นรายเป็นรายอำเภอดังนี้

-ยะรังมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 21 ราย อ.เมือง 1ราย อ.โคกโพธิ์ 3ราย อ.หนองจิก2ราย อ.สายบุรี1ราย และ อ.ไม้แก่น 1 ราย

โดยแบ่งโซนหมู่บ้านที่มีการแพร่เชื้อโควิด19 จำนวน14 หมู่บ้าน ได้แก่ ในพื้นที่เขต อ.ยะรัง 6 หมู่บ้าน อ. เมือง 1 หมู่บ้าน อ.โคกโพธิ์ 2 หมู่บ้าน อ.หนองจิก 2 หมู่บ้าน อ.สายบุรี 1 หมู่บ้าน และ อ.ไม้แก่น 1 หมู่บ้าน

ปัตตานี สั่งกัก 27 ตำรวจสภ.บ้านโสร่ง

ล่าสุดวานนี้ได้มีคำสั่งที่ 151/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 63 เพื่อให้มีการกักตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โสร่ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จำนวน 27 ราย ตั้งแต่ระดับสัญญาบัตรจนระดับชันประทวน ทั้งนี้เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์

ขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้มีการประกาศเสียงตามสาย และหอกระจายข่าวของมัสยิด ว่า นับตั้งแต่วันนี้มัสยิดจะมีการยุติการละหมาดวันศุกร์ และละหมาดรวมที่มัสยิด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามคำฟัตวาหรือคำสั่งของสำนักจุฬาราชมนตรี ของสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ และของสภาอุลามาอ์ฟาฏอนีดารุสสลาม

| อ่านข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE