ปศุสัตว์เมืองคอน’เตรียมหญ้าแห้ง 2.4 แสนกิโลกรัม พร้อมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกร

1337
views
เมืองคอน'เตรียมหญ้าแห้ง 2.4 แสนกิโลกรัม พร้อมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช’เตรียมความพร้อมเตรียมหญ้าแห้ง 2.4 แสนกิโลกรัม เกษตรกรประสบความเดือดร้อนก็พร้อมที่จะแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรผ่านคลังอาหารสัตว์ชุมชน กรณีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และโรค COVID-19

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63 นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และโรค COVID-19 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมืองคอน'เตรียมหญ้าแห้ง 2.4 แสนกิโลกรัม พร้อมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกร

โดยมีนายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมโชค หาญนิวัติกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายบุญส่ง รัตนพร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมให้ข้อมูล

นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขณะนี้ เกษตรกรกำลังประสบทั้งภัยแล้ง และภัยโรค COVID-19 เนื่องจากไม่กล้าออกนอกพื้นที่ ในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องเป็นครัวของปศุสัตว์หรือเป็นตู้เสบียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมหญ้าแห้ง หญ้าหมักไว้แล้ว จำนวน 240,000 กิโลกรัม

นอกจากนี้ ยังมีแปลงหญ้าสดด้วย ซึ่งพร้อมที่จะแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ผ่านคลังอาหารสัตว์ชุมชนทันทีเมื่อขอความช่วยเหลือ โดยขอให้ติดต่อผ่านสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังไม่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติภัยแล้งแต่อย่างใด แต่ถ้าเกษตรกรประสบความเดือดร้อนก็สามารถช่วยเหลือได้

เมืองคอน'เตรียมหญ้าแห้ง 2.4 แสนกิโลกรัม พร้อมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกร

| อ่านข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE