ผู้ว่าฯเมืองคอน ลงนามสั่งปิดห้างเซ็นทรัลพลาซา 14 วัน

9426
views
ปิดห้างเซ็นทรัลพลาซา

ผู้ว่าฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. – 11 เม.ย. เว้นแต่สถาบันการเงิน ธนาคาร ซุปเปอร์มาเก็ต ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ และระบบสื่อสาร ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดต่อการดำรงชีพ

วันที่ 28 มี.ค. 63 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 3

ปิดห้างเซ็นทรัลพลาซา

โดยในข้อ 2 ของประกาศ ให้ปิดห้างสรรพสินค้าเซ้นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2563 เว้นแต่สถาบันการเงิน ธนาคาร ซุปเปอร์มาเก็ต ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ และระบบสื่อสาร ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดต่อการดำรงชีพ

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มีการส่งหนังสือดังกล่าวให้ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราชได้รับทราบและถือปฏิบัติแล้ว

ทั้งนี้ การออกประกาศฉบับดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยสะสม 5 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 4 ราย รักษาหายกลับบ้าน 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 64 ราย รอผลการตรวจ 5 ราย.

ปิดห้างเซ็นทรัลพลาซา

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE