แก้ไขน้ำท่วมขัง วัดพระมหาธาตุฯ

1503
views
เมืองคอนแก้ไขน้ำท่วมขังวัดพระมหาธาตุฯ

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ประจำปี 2559 เมื่อวันก่อน โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสนิมที่ปล้องไฉนขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ รวมทั้งความคืบหน้าในการขุดค้นทางโบราณคดี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รวมทั้งรายรับ-รายจ่ายการเช่าบูชาพระบรมธาตุเจดีย์จำลอง ซึ่งนายอาณัติ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช รายงานว่า ขณะนี้การบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์ตั้งแต่ปล้องไฉนลงมา โดยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณ แทนสีอะคริลิกที่มีการขูดลอกออกทั้งหมด จากนั้นจะมีการรื้อนั่งร้านลง โดยให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2559 หลังจากงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในช่วงเทศกาลมาฆบูชาก็จะมีการติดตั้งนั่งร้านชุดใหม่เพื่อบูรณะปลียอดทองคำต่อไป ส่วนการขุดค้นทางโบราณคดี ตามจุดต่างๆภายในวัดพระมหาธาตุฯนั้น ขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างวัตถุโบราณที่ได้ไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาอายุของโบราณสถานแล้ว ซึ่งมีทั้งอิฐ เครื่องดินเผา เครื่องถ้วยจีน เป็นต้น

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราชกล่าวว่า ตนมีความเป็นห่วงเรื่องการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังวัดพระมหาธาตุฯ โดยขอให้ทางวัด พระมหาธาตุฯเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งเข้าดำเนินการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ไม่ต้องรอให้พ้นฤดูฝน ในส่วนของ การรักษาความสะอาดภายในวัดนั้น ขณะนี้ได้มีจิตอาสา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในวัดทุกวันพุธ เพื่อให้วัด ที่กำลังจะเป็นมรดกโลก มีความเป็นระเบียบและสวยงาม จึงขอให้ทุกภาคส่วน ได้เข้ามาช่วยกันสนับสนุนด้วย

ด้าน ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในการจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์นั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 จากนั้นในช่วงเดือนมกราคม 2560 จะมีการนำเสนอเอกสารเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการในระดับประเทศอีกจำนวน 2 ครั้ง นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำเว็บไซต์ http://www.phrathatnakhon.com เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวความคืบหน้าในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างประเทศได้รับรู้มากขึ้น นอกจากนี้จะมีการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะ โดยมีภาพเกี่ยวกับวัดพระมหาธาตุฯ และพระบรมธาตุ พร้อมบรรยายรายละเอียดข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อแจกจ่ายก่อนช่วงปีใหม่ด้วย.

ที่มา – ไทยรัฐ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE