ผู้ว่าฯ สั่งปิดเกาะภูเก็ตเต็มรูปแบบ! ทุกช่องทางเข้า-ออก ทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ

3239
views
ปิดเกาะภูเก็ตเต็มรูปแบบ!

(30 มี.ค.63)  นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการปิดทางเข้า – ออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เพื่อไม่ให้การระเบิดของโควิด-19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จ.ภูเก็ต จึงกำหนดมาตรการปิดช่องทางเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในการใช้ยานพาหนะหรือพาหนะอื่นใด และบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่องทางบกและทางน้ำ ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 30 มี.ค. ถึงวันที่ 30 เม.ย. จนกว่าจะประกาศเป็นอย่างอื่น

ปิดเกาะภูเก็ต100%

สำหรับช่องทางอากาศกำหนดให้ปิดท่าอากาศยานจ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 10 เม.ย. ถึงวันที่ 30 เม.ย. โดยให้แจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ทราบเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้า 7 วัน เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์อันเกิดจากการบังคับใช้มาตรการปิดทางเข้า – ออกช่องทางอากาศ

ปิดเกาะภูเก็ต100%

จึงขอประสานได้พิจารณาเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว หรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบตามความจำเป็นและเร่งด่วนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่ว ทั้งนี้ผลการพิจารณาดำเนินการเป็นประการใด โปรดแจ้งให้จ.ภูเก็ตทราบโดยเร่งด่วนด้วย

ปิดเกาะภูเก็ต100%

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE