ยะลา ล็อกดาวน์สกัดโควิด-19 ด่านตรวจเข้มงวด ห้ามรถเข้า-ออกพื้นที่จังหวัด

1155
views
ยะลา ล็อกดาวน์

หลังผู้ว่าฯ ยะลา ออกประกาศเพิ่มเติมห้ามรถเข้า-ออกพื้นที่ เพื่อป้องกันโควิด-19 ระบาด ทำให้ด่านตรวจจุดสกัด ถนนสาย 418 อ.แม่ลาน ปัตตานี-อ.เมืองยะลา จนท.เข้มงวดไม่ให้รถต่างพื้นที่เข้ามา

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศเพิ่มเติม เมื่อช่วงเย็นวันที่ 1 เม.ย.63 ที่ผ่านมา บังคับใช้มาตราการอย่างเคร่งครัด ระงับการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดยะลาของบุคคล และแนวทางสการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ-จุดสกัด ที่ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อระงับการนำเข้า-ส่งออกเชื้อโควิด-19

ยะลา ล็อกดาวน์

กำหนดให้รถขนส่งสินค้าที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัดยะลา ต้องมีต้องมีบัตรพนักงานของบริษัทที่ชัดเจน มีใบกำกับสินค้าที่ใช้ในการขนส่ง ใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน 48 ชั่วโมง จากโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน ในการเข้า-ออกเมืองยะลา

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 ที่ด่านตรวจ-จุดสกัด ถนนสาย 418 อ.แม่ลาน ปัตตานี-อ.เมืองยะลา บ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา (เส้นทางเข้าจังหวัดยะลา) เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเข้ม คัดกรอง การเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่จังหวัดยะลา มีการตรวจรถยนต์ รถขนส่งสินค้า และรถจักรยานยนต์อย่างเข้มงวด ตามประกาศของจังหวัดที่ใช้มาตราการสูงสุด ระงับการเดินทางเข้าเขตจังหวัดยะลา เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 มีการตรวจเอกสารใบผ่านทาง ใบกำกับสินค้าที่ใช้ในการขนส่ง ใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน 48 ชั่วโมงจากโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน ในการเข้า-ออกเมืองยะลา

ทำให้บางรายที่ไม่มีเอกสาร เจ้าหน้าที่ให้เดินทางกลับจังหวัดของตนเอง ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ เป็นไปตามประกาศอย่างเข้มงวดสำหรับประเภทของรถขนส่งสินค้า ประกอบด้วย รถขนส่งวัสดุ และอุปกรณ์เชื้อเพลิง รถขนส่งวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง และรถที่ใช้ในการก่อสร้าง รถขนส่งวัสดุ และอุปกรณ์ทางการเกษตร รถขนส่งวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รถเทรลเลอร์ ที่ใช้บรรทุกรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ แนวทางการปฏิบัติประจำด่านตรวจ-จุดสกัด ผู้ขออนุญาตเดินทางเข้า-ออกบริเวณด่านตรวจ-จุดสกัด ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา

ยะลา ล็อกดาวน์

ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าชุดปฏิบัติการหรือรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำด่านคนใดคนหนึ่ง เป็นหนังสือรับรองอนุญาตให้เดินทางเข้า-ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ผู้ขออนุญาตต้องผ่านได้รับการตรวจคัดกรองและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ-จุดสกัด รถยนต์ขนส่งสินค้า กำหนดให้มีบุคคลประจำรถ 2 คน ต่อ 1 คัน บุคคลประจำรถขนส่งสินค้าทั้ง 2 คน ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน และกำหนดให้ใบรับรองแพทย์มีระยะเวลาสามารถใช้ได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง นับแต่วันที่แพทย์รับรอง

กรณีรถขนส่งสินค้า ต้องมีใบกำกับรายการสินค้ที่ขนส่งมาด้วย ด่านตรวจ-จุดสกัด ที่ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดยะลา กำหนดให้ต้องมีปลัดอำเภอ 1 คน ทำหน้าที่ประจำคนตรวจ-จุดสกัด บุคคลที่ประจำรถขนส่งสินค้า กำหนดให้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้าทุกคน และห้ามรถขนส่งแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกในพื้นที่ทุกกรณี.

| อ่านข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE