“พ่อเมืองพังงา” รักษาพื้นที่สีขาว ประกาศปิดเมือง เข้า-ออก ต้าน “โควิด-19” เริ่ม 4 เม.ย.นี้

1987
views
พังงา ปิดเมืองเข้า-ออก

“พ่อเมืองพังงา” เตรียมปิดเมืองห้ามเข้า-ออก พร้อมกำหนดเวลาร้านสะดวกซื้อ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส “โควิค 19” หวังยืดระยะรักษาพื้นที่สีขาว โดยกำหนดเวลา 22.00-04.00 น. เริ่ม 4 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 ที่ จ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงามีความจำเป็น ให้ปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม ดังนี้ ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. เป็นต้นไปได้แก่ ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หรือร้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้

พังงา เตรียมประกาศ ปิดเมือง

“ห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เว้นแต่ บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตามความจำเป็น หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอประจำด่านขาเข้า ภายใต้เงื่อนไขว่า บุคคลที่เดินทางออกไปจากจังหวัดพังงา ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติตต่อระดับอำเภอประจำด่านขาออก และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอประจำด่านกำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19”

พังงา จ่อประกาศ ปิดเมือง

นายจำเริญ กล่าวว่า แม้ว่าจังหวัดพังงาจะไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่หลังจากพบว่ามีประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทยอยเข้ามาในพื้นที่พังงานับเป็นกว่าพันคน ทำให้พื้นที่พังงามีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ การห้ามบุคคลเข้าออกจึงเป็นวิธีที่จังหวัดพังงาจะสามารถยืดระยะเวลารักษาพื้นที่สีขาว จึงต้องห้ามบุคคลเข้าออกพื้นที่ และให้ร้านสะดวกซื้อเปิดปิดตามเวลา โดยให้ปิดในช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00-04.00 น. ซึ่งจะเข้าประชุมพิจารณากับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงาเพื่อออกประกาศต่อไป.

| อ่านข่าวต้นฉบับ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE