กฟภ. มอบเงิน 10 ล้าน สนับทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

1569
views
กฟภ. มอบเงิน 10 ล้าน สนับทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

กฟภ. มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าตึกผู้ป่วยนอก นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

กฟภ. มอบเงิน 10 ล้าน สนับทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

รับมอบเช็คเงินสดจำนวน 10 ล้านบาทจากนายภิญโญ ทองเจิม ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ในโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และช่วยเหลือโรงพยาบาล 77 แห่ง ที่ขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

โดยสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลผ่านกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 77 แห่ง โรงพยาบาลละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาททั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กฟภ. มอบเงิน 10 ล้าน สนับทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช

ซึ่ง PEA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินจำนวนนี้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 อีกทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี.

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE