ผู้ว่าฯเมืองคอน ชื่นชม อารยชนคนนคร และทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกัน สกัด ‘โควิค-19’ ในพื้นที่

1976
views
ผู้ว่าฯเมืองคอน ชื่นชม อารยชนคนนคร

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.นครศรีธรรมราช ขอทุกคนร่วมปรบมือชื่นชมและให้กำลังใจประชาชนและทุกภาคส่วนในที่ร่วมมือกันป้องกันและลดการแพร่ระบาดเพิ่มของโรคโควิค-19 ในพื้นที่

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวในรายการสร้างสรรค์เมืองคอน ซึ่งเป็นการจัดรายการที่ออกอากาศสด ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีการรับสัญญาณของสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ ระหว่างเวลา 08.00 น.-09.00 น.

โดยการออกอากาศในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวถึงมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดเพิ่มของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มพลังมวลชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างยิ่งความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ และความมีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการแพทย์ สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม.และจิตอาสาที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่

นายศิริพัฒ พัฒกุล

ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถตรึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้ในระดับที่น่าพอใจ แต่จากความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานส่งผลให้เจ้าหน้าที่เหนื่อยและอ่อนล้าไปบ้าง แต่ทุกคนยังมีกำลังใจที่ดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในนามของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องขอขอบคุณบุคลากรเหล่านี้ด้วยหัวใจ

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวอีกว่าความน่ายินดีจากการปฏิบัติงานป้องกันและลดการแพร่ระบาดที่ผ่านมา นอกจากบุคลากรที่ปฎิบัติงานด้านการดูแลรักษาโรคแล้ว ยังมีบุคลากรผู้เสียสละที่ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง และด้านการป้องกันโรคที่มีความเหน็ดเหนื่อยไม่แพ้กัน

จึงอยากให้ทุกคนได้ปรบมือเพื่อร่วมให้กำลังใจและแสดงความชื่นชมต่อทุกภาคส่วน อย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวนครศรีธรรมราชทุกคนที่ได้ร่วมมือกัน แสดงความรักความสามัคคี ฝ่าฟันวิกฤติจากโรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE