จับทุกราย!! อย่าฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ตร.เมืองคอน กว่า 200 นาย ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

8909
views
ตร.เมืองคอน กว่า 100 นายตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดมกำลังกว่า 200 นาย ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถานเวลา 22.00-04.00 น. ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ (3 เม.ย.63) ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร โดยมี พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

ตร.เมืองคอน กว่า 100 นายตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

โดยมีการบูรณาการกำลังพลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจากสถานีตำรวจภูธรในสังกัด กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัด ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครตำรวจ และมูลนิธิต่าง ๆ จำนวน 214 นาย ซึ่งหลังจากปล่อยแถวแล้วกำลังพลทั้งหมดได้ไปตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองเช่นเดียวกับสถานีตำรวจภูธรที่ไม่ได้มาร่วมปล่อยแถวในครั้งนี้พร้อมกันทั้งจังหวัด

ตร.เมืองคอน กว่า 100 นายตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันการฝ่าฝืนประกาศเคอร์ฟิวที่ห้ามออกนอกเคหะสถานเวลา 22.00-04.00 น. ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การปล่อยแถวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามที่รัฐบาลประกาศ เคอร์ฟิว ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ

ตร.เมืองคอน กว่า 100 นายตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สำคัญที่สุดคือความร่วมมือจาก พี่น้องประชาชน ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้ กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ที่ได้มารวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจ ในการปล่อยแถวในครั้งนี้และขอให้ตระหนักในภาระหน้าที่อันมีเกียรติของท่าน ที่ประชาชนได้ฝากความหวังในชีวิตและความปลอดภัยไว้

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE