ผู้ว่าฯ เมืองคอน เล็งผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราวบางประเภท

11361
views
เมืองคอน เล็งผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราวบางประเภท แต่มีมติให้ปิดร้านค้าในห้างเทสโกโลตัส สาขานครศรีธรรมราช บางแผนก พร้อมปรับลดด่านตรวจคัดกรองจาก 5 ด่านเหลือ 3 ด่าน

วันนี้(8 เม.ย.63) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 เมืองคอน เล็งผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว

เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทั้งสถานการณ์ของโลก ประเทศไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช รับทราบการจัดตั้งศูนย์กักกันคนไทยผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ รวมทั้งพิจารณามาตรการต่าง ๆ ที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้วว่ามีมาตรการใดบ้างสามารถผ่อนคลายได้ หรือขยายเวลาบังคับใช้ต่อไป รวมทั้งพิจารณามาตรการใหม่เพิ่มเติม

ทั้งนี้ก่อนการประชุมทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช ได้มอบเงินสดจำนวน 1 แสนบาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบเงินดังกล่าวให้นายแพทย์สาธารณสุขไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบต่อไป

 เมืองคอน เล็งผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว

ส่วนการพิจารณาว่าจะขยายเวลาบังคับใช้การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 เมษายน 2563 หรือไม่ ประกอบด้วย ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม และสถานเสริมความงาม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประกอบกอาชีพดังกล่าว จึงมีมติให้เปิดกิจการได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ การทำความสะอาดอุปกรณ์ กวาดเส้นผม ทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนที่จะให้บริการคนต่อไป การนัดหมายล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป อีกทั้งที่ประชุมยังได้มีมติให้ปิดร้านค้าในห้างเทสโกโลตัส สาขานครศรีธรรมราช เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 10เมษายน 2563 เป็นต้นไป ยกเว้น สถานบันการเงิน ธนาคาร ซุปเปอร์มาเก็ต ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือและระบบสื่อสาร ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ลดด่านตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดเสี่ยง จาก 5 ด่าน เหลือ 3 ด่าน คือ ด่านตรวจอำเภอถ้ำพรรณรา ด่านตรวจบ้านคอกวัว อ.จุฬาภรณ์ และด่านตรวจบ้านฉิมหลา อ.หัวไทร

 เมืองคอน เล็งผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นด่านตรวจหลักที่มีผู้สัญจรข้ามจังหวัดจำนวนมาก กล่าวคือ ด่านตรวจ อ.ถ้ำพรรณรา เป็นเส้นทางหลักที่มาจากรุงเทพมหานคร ส่วนด่านตรวจ อ.หัวไทร และ ด่านตรวจ อ.จุฬาภรณ์ เป็นเส้นทางที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้ป่วยโควิด-19 ค่อนข้างมาก ส่วน 2 ด่านตรวจที่ยกเลิก คือ ด่านตรวจบ้านทุ่งใส อ.สิชล และด่านตรวจสี่แยกกะปาง อ.ทุ่งสง เป็นเส้นทางข้ามจังหวัดเท่านั้น โดยจะยกเลิกตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.

สำหรับการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ได้มีการประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นในบางอาชีพ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ประกอบการ /นายจ้าง /หน่วยงานของรัฐ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ ต้องมีหนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานแล้วแต่กรณี โดยสามารถขอได้ที่ ณ ที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านทุกแห่ง ส่วนกรณีการกรีดยางให้ขอหนังสือรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำหรับการจับกุมดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีจำนวน 61 ราย

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. มีผู้ป่วยสะสม 6 คน รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 4 คน รอผลส่งตรวจไม่พบเชื้อ 152 คน รอผลตรวจ 18 คน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE