รพ.มหาราชเมืองคอน พร้อมเปิดเครื่องตรวจไวรัสโควิด-19 ยืนยันผลได้วันละ 150 ตัวอย่าง

1258
views
เครื่องตรวจไวรัสโควิด-19

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้รับเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 13 เมษายน 2563 สามารถตรวจยืนยันผลได้วันละ 150 ตัวอย่าง

วันนี้ (10 เม.ย.63) ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี แพทย์กลุ่มงานพยาธิวิทยา และนักเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลมหาราช ชมการสาธิตฝึกการใช้อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ห้องปฏิบัติการ

ภายหลังจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวมาให้และได้ติดตั้งแล้วเสร็จ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 1 จังหวัด 1 แล็ป ซึ่งจะสามารถเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 เมษายน 2563

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กล่าวว่า อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว เป็นเครื่องแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไปไม่ต้องส่งสารคัดหลั่งของกลุ่มเสี่ยงไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เมื่อโรงพยาบาลมหาราชมีอุปกรณ์แล้วก็ไม่ต้องส่งสารคัดหลั่งไปตรวจที่สุราษฎร์ธานีอีก

สามารถตรวจยืนยันผลได้เอง ทำให้มีความสะดวกสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีและเข้าควบคุมโรคได้รวดเร็วขึ้น ในส่วนของบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

เครื่องตรวจไวรัสโควิด-19

นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า หลังจากที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อในห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จ ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ ได้มีการฝึกการใช้อุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยจะส่งผลการประเมินให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พิจารณาก่อน

โดยมีเคสตัวอย่างให้ตรวจวิเคราะห์ด้วย สำหรับอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 นี้สามารถตรวจได้ครั้งละ 50 ตัวอย่าง วันละ 3 รอบ รวมวันละ 150 ตัวอย่าง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของอุปกรณ์และบุคลากรด้วย

สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ล่าสุด ณ วันที่ 10 เมษายน 253 เวลา 11.00 น.พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รวมผู้ป่วยสะสม 7 ราย รักษาหายแล้ว 4 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 3 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 177 ราย รอผลตรวจ 5 ราย

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE