สงขลา ประกาศห้ามจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลลกอฮอล์ทุกชนิด 12 – 19 เมษายน

1013
views
จังหวัดสงขลาห้ามขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

สงขลา ประกาศห้ามจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลลกอฮอล์ทุกชนิด พร้อมทั้งปิดพื้นที่จำหน่าย หรือบริเวณจำหน่าย ฝ่าฝืนมีโทษปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่ 12 – 19 เมษายนนี้

วันนี้ (10 เม.ย.63) จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องการปิดพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา

สงขลา ประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลลกอฮอล์

โดยที่ประชุมได้มีมติให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 18/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง การปิดพื้นที่หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12–19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และอาจเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สงขลา ประกาศ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลลกอฮอล์

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE