ด่วน! นครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกันอีก 4 คนเป็นครอบครัวของคุณตาวัย 74 สั่งปิดหมู่7 บ้านลำนาว อ.บางขัน

2570
views
ปิดหมู่7 บ้านลำนาว อ.บางขัน

วันนี้ (13 เม.ย.63) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ประจำวันที่ 13 เมษายน 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 4 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล 7 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 218 ราย และรอผลการตรวจอีก 10 ราย

พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกันอีก 4 คน

สำหรับผู้ป่วยรายที่ 9 เป็นหญิง อายุ 46 ปี (มารดาของผู้ป่วยรายที่ 8 ) อาศัยในบ้านพักอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลการตรวจเชื้อล่าสุดยังเป็นบวก และอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ

ผู้ป่วยรายที่ 10 เป็นชาย อายุ 51 ปี (บิดาของผู้ป่วยรายที่ 8) อาศัยในบ้านพักอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลการตรวจเชื้อล่าสุดยังเป็นบวก และอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ

ผู้ป่วยรายที่ 11 เป็นหญิง อายุ 69 ปี (ภรรยาของผู้ป่วยรายที่ 7 ที่เสียชีวิต) อาศัยในบ้านพักอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลการตรวจเชื้อล่าสุดยังเป็นบวก และอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ

ผู้ป่วยรายที่ 12 เป็นหญิง อายุ 52 ปี (บุตรสาวของผู้ป่วยรายที่ 7) อาศัยในบ้านพักอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลการตรวจเชื้อล่าสุดยังเป็นบวก และอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ

พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกันอีก 4 คน

สรุปได้ว่าขณะนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น 4 ราย เป็นบุคคลในครอบครัวที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 7 อายุ 74 ปี ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 ทำให้ครอบครัวของผู้ป่วยรายที่ 7 และบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อแล้วรวม 6 คน จากผู้ป่วยสะสม จำนวน 12 คน

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 6 คนที่อำเภอบางขัน เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกันในครอบครัว ซึ่งทำให้ยากแก่การป้องกันแม้ว่าจะมีการเว้นระยะทางสังคม ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ กินร้อนก็ตาม แต่เวลากินอาหารอาจจะกินด้วยกันตามวิถีของชนบท ซึ่งหลังจากตรวจพบเชื้อได้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับเคสท่าศาลา หัวไทร เมือง และชะอวด

ในการสอบสวนโรคตามขั้นตอน มีการนำสารคัดหลั่งกลุ่มเสี่ยงทุกคนไปตรวจหาเชื้อ ส่วนเคสของอำเภอบางขันได้นำสารคัดหลังไปตรวจ 28 ราย พบเชื้อ 6 ราย ไม่พบเชื้อ 22 ราย รวมทั้งหมอ พยาบาล และกู้ภัย และมีการสอบสวนเพิ่มไปเรื่อย ๆ โดยตนได้สั่งการให้นายอำเภอใช้อำนาจตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกันอีก 4 คนเป็นครอบครัวของคุณตาวัย 74 ผู้ติดเชื้อเสียชีวิต

ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ ให้ปิดหมู่ที่ 7 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยมีการตั้งจุดตรวจที่เข้มข้นห้ามบุคคลเข้า-ออกหมู่บ้าน สำหรับผู้ป่วยของอำเภอบางขัน 5 รายที่เหลือ ได้ตรวจวิเคราะห์ตามอาการแล้วให้ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2 ราย ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อาการปานกลางรักษาที่โรงพยาบาลทุ่งสง 2 ราย และที่มีอาการน้อยสุดรักษาที่โรงพยาบาลบางขัน 1 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เน้นย้ำ การป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ดีที่สุดก็คือให้อยู่บ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ และใช้ช้อนกลาง ที่สำคัญที่สุดคือไม่ประมาทไม่ตื่นตระหนก ร่วมกันแก้ไขปัญหา ไม่โยนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน การพบผู้ป่วยถือว่าโชคดีก่อนที่เขาจะไปแพร่ระบาดให้คนอื่น

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE