ผู้ว่าฯ เมืองคอน รับมอบสิ่งของจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สนับสนุนสู้ภัยโควิด-19

1586
views
สนับสนุนสู้ภัยโควิด-19

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มอบน้ำดื่ม เงินสด เจลล้างมือ ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้(15 เม.ย.63) ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบน้ำดื่ม เงินสด เจลล้างมือ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำไปใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์

ผู้แทนบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด มหาชน สาขานครศรีธรรมราช มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็คและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 5 แกลลอน

 ธนาคารออมสิน

นายวรพันธุ์ ถังมณี ผู้อำนวยการเขตนครศรีธรรมราช 1 ธนาคารออมสิน และคณะ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 2,000 หลอด

มูลนิธิชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร

นายประโชติ สิริวัฒน์ ที่ปรึกษามูลนิธิชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร ในนามของนายมณี เหมทานนท์ ประธานมูลนิธิชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร มอบเงินสด จำนวน 30,000 บาท และ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย

ผู้แทนบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 200 แกลลอน รวม 1,000 ลิตร

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีความห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน และประชาชน ในการร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งจังหวัดจะได้มอบสิ่งของที่ได้รับทั้งหมดให้แก่อำเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE