“สนธิรัตน์” แจกฟรี !แอลกอฮอล์ 70% ป้อน รพ.สต. 9,863 แห่งทั่วประเทศ จัดส่ง 20 เม.ย.นี้

784
views
พลังงาน” แจกฟรี ! แอลกอฮอล์

ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนี้น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ – กระทรวงพลังงานร่วมมือหน่วยงานในสังกัด กฟผ. และ ปตท. ทุ่มงบ 120 ล้านบาท จัดหาแอลกอฮอล์ 70% แจกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ ป้องกันโควิด-19 ดีเดย์เริ่มจัดส่ง 20 เมษายนนี้

ด่วน ! จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 “สนธิรัตน์” แถลงส่งข่าวดีถึงประชาชนทั่วประเทศ กระทรวงพลังงานร่วมมือหน่วยงานในสังกัด กฟผ. และปตท. จัดหาแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือและพื้นผิวทั่วไปส่งมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)จำนวน 9,863 แห่งทั่วประเทศ และเครือข่าย อสม. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในช่วงระยะเวลา 30 วัน ดีเดย์เริ่มจัดส่งวันที่ 20 เม.ย. นี้

พลังงาน” แจกฟรี ! แอลกอฮอล์

วันนี้ (17 เม.ย. 63) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ทำเนียบรัฐบาล นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้แถลงข่าวถึงการนำแอลกอฮอล์กระจายไปมอบให้ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า กระทรวงพลังงานตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนในการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อใช้ทำความสะอาดให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ใช้และให้บริการประชาชนในช่วงที่ประเทศประสบวิกฤตโรคระบาดโควิด-19

จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดทั้ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทำโครงการจัดหาแอลกอฮอล์เพื่อประชาชน โดยจะนำแอลกอฮอล์ 70% ทยอยจัดส่งให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 9,863 แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลา 30 วัน เพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือและพื้นผิวทั่วไปป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และประชาชน

“ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว สามารถเดินทางมาขอแอลกอฮอล์ที่ได้โรงพยาบาลสุขภาพตำบล กระทรวงพลังงานเองยังมีความมุ่งมั่นที่จะหามาตรการพลังงานด้านต่างๆ เข้ามาช่วยเยียวยาผลกระทบกับประชาชน พร้อมไปกับมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกัน เราฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

พลังงาน” แจกฟรี ! แอลกอฮอล์

ทั้งนี้ ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนี้ กระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัดทั้ง กฟผ.และ ปตท.ได้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยได้จัดทำ “โครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วในหลายเรื่อง ทั้งมาตรการด้านพลังงานโดยตรง และมาตรการด้านสังคมต่างๆทั้งการสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ซึ่งวันนี้ความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ด้านสุขอนามัยของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงพลังงานจึงได้จัดหาแอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบสนับสนุนภารกิจให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์ได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย

สำหรับการจัดหาแอลกอฮอล์ครั้งนี้เป็นความสำตัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่าน รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นผู้มีข้อมูลด้านต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง

#น้าสนจัดให้

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE