รองแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ และมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง

1315
views
แก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง

พลตรี วรพล วรพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ และมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

นนี้ (17 เม.ย.63 เวลา 13.00 น.) ณ กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง บริเวณศาลหลวงต้นไทร ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช พลตรี วรพล วรพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ และมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง

แก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง

แก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง

โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานในการมอบสิ่งของอุปโภค/บริโภค อุปกรณ์ในการดับไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง เครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง

แก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง

แก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมแบบบูรณาการร่วม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปมาตรการการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็งร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานในส่วนของกองทัพภาคที่4 รวมถึงผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและหาข้อสรุปแนวทางเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว

อีกทั้งเพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับได้ว่าเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป

แก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง

ภาพ/ข่าว โดย ศปส.ศปก.ทภ.4

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE