ผู้ว่าฯ เมืองคอน วอนอย่ารังเกียจ ผู้ถูกกักตัวไม่ใช่ผู้ป่วย แต่เป็นชาวนครที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

2807
views
ผู้ถูกกักตัวไม่ใช่ผู้ป่วย

ผวจ.นครศรีธรรมราช วอนอย่ารังเกียจ !!! ผู้ถูกกักตัวไม่ใช่ผู้ป่วย แต่เป็นชาวนครที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ของบุคคลคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียในวันที่ 18 เมษายน 2563 ซึ่งจากข้อมูลจะมีกลุ่มคนเดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย จำนวนทั้งสิ้น 3,635 คน โดยเป็นข่าวดีว่าในจำนวนนี้เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 คน

โดยเป็นประชากรของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 1 คนและอำเภอทุ่งสง จำนวน 1 คน ซึ่งในส่วนของการดำเนินการนั้นจะใช้มาตรการ/ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติของ ศบค. โดยจะนําบุคคลคนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ Local Quarantine ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้ใกล้ๆ กับภูมิลำเนา เป็นเวลา 14 วัน ในระหว่างนั้นหากพบว่ามีไข้ หรือมีอาการไข้ของโรคโควิด-19 จะได้นำตัวเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่ได้กำหนดไว้

ผู้ถูกกักตัวไม่ใช่ผู้ป่วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าเพิ่มเติมอีกว่า ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามจากประเด็นการกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนไทยจากต่างประเทศ และจะต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อดูอาการ จำนวน 14 วัน

ผู้ถูกกักตัวไม่ใช่ผู้ป่วย

โดยมีประชาชนจำนวนหนึ่งมีความกังวลใจและไม่มั่นใจ จึงขอทำความเข้าใจว่าทุกคนที่กลับมาล้วนแต่เป็นลูกหลานชาวนครศรีธรรมราช และกระบวนการกักตัว 14 วัน ก็เป็นมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ผู้ป่วย แต่เป็นบุคคลที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การต้องอยู่ในสถานที่ที่กักตัวถึง 14 วัน ต้องใช้ความอดทนและเสียสละ จึงอยากให้ทุกคนได้เห็นใจ เข้าใจและไม่แสดงความรังเกียจ เพราะบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ผู้ป่วย และหากกักตัวแล้วมีอาการป่วยก็จะได้รับการรักษาจากทีมแพทย์-พยาบาล ณ โรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เมื่อมีโรคระบาดทุกคนก็มีโอกาสติดโรค

เพียงแต่เราจะต้องไม่ประมาท ปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และการรักษาระยะทางสังคมทั้งในขณะอยู่ที่บ้านและนอกบ้าน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
 
SHARE