ข่าวดี..ผู้ว่าฯ เมืองคอน ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายกลับบ้านอีก 1 ราย

1771
views
ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายกลับบ้าน

ข่าวดี..ผวจ.นครศรีธรรมราช ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหาย กลับบ้านอีก 1 ราย ยังเหลือผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 6 ราย และตรวจไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 7

วันนี้(20 เม.ย.63) เวลา 11.30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายแพทย์ ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายศิริพงษ์ ศรีพยางค์ นายอำเภอชะอวด และผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่หายป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จำนวน 1 ราย ณ หมู่ที่ 5 ตำบลนางหลง อ.ชะอวด ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านเป็นรายที่ 5 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้ป่วยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน 6 ราย จากจำนวนผู้ป่วยสะสม 12 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายกลับบ้าน

และวันนี้ (20 เม.ย.63) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยอดสะสม 12 ราย ซึ่งตรวจไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 แต่มีผู้ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาล 6 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 260 ราย และรอผลการตรวจอีก 16 ราย
ทั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 7 วันแล้ว

ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายกลับบ้าน

อย่างไรก็ตามขอให้ชาวนครฯทุกคนยังคงปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรการด้วยความมีวินัยและเสียสละ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ไม่ให้มีผู้ป่วยเพิ่ม.

ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายกลับบ้าน

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE