พัฒนาชุมชน’เมืองคอน เปิดปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

1459
views
เปิดปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อน ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ต่อสู้กับภาวะวิกฤติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้(20 เม.ย.63)ที่แปลงเกษตร บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดการขับเคลื่อน “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” ต่อสู้กับภาวะวิกฤติในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19

ปลูกผักสวนครัว

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดกิจกรรม มีนายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุรินทร์ สิริชยานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันปลูกผักสวนครัวที่มีอายุสั้น ดูแลรักษาง่าย มีการเจริญเติบโตเร็ว บนพื้นที่ 12 ไร่ อาทิ มะเขือ พริกขี้หนู คะน้า กวางตุ้ง ผักกาด เป็นต้น

ปลูกผักสวนครัว

“สำหรับปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เป็นโครงการที่ดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยประชาชนให้มีแหล่งอาหารในครัวเรือน สามารถลดรายจ่าย ทำให้ครัวเรือนพึ่งตนเองได้ ในภาวะวิกฤตช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

มีกระบวนการดำเนินการ 6 ขั้นตอน คือ 1 .จะพัฒนาใคร ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน 2. ผู้นำต้องทำก่อน 3. ผนึกกำลังตั้งระบบทำให้ครบวงจร 4. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน 5. สร้างเครือข่าย และ 6. การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 3 คือ ผนึกกำลังตั้งระบบทำให้ครบวงจร

 เปิดปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE