คนไทยเฮลั่น! สนธิรัตน์ รมว.พลังงาน นั่งหัวโต๊ะจัดหนักช่วยปชช.ลดค่าไฟทั้งประเทศ สู้ภัยโควิด-19

1654
views
ลดค่าไฟทั้งประเทศ

บนกันสนั่นโซเชียล! ค่าไฟแพง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน จัดหนักช่วยปชช. ลดค่าครองชีพ จะเสนอมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับภาคครัวเรือนในช่วงเดือน มี.ค.- พ.ค.63 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 21 เม.ย.

ได้ข้อสรุปเบื้องต้น เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมครม.ดังนี้

1.เสนอใช้ไฟฟรีจาก 90 หน่วย เป็น 150 หน่วย มีประมาณ 1 ล้านราย
2.กลุ่มครัวเรือน จะช่วยเหลือส่วนเกิน (ยูนิต) จากเดือนกพ. แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

ลดค่าไฟทั้งประเทศ

โดยจะช่วยเหลือส่วนเกิน (ยูนิต) จากเดือนก.พ. ซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ถ้าไม่เกิน 800 ยูนิต จะให้ใช้ไฟ(ส่วนเกิน)ฟรี (เช่นก.พ.ใช้ 300 ยูนิต เท่ากับ 301 – 800 จะใช้ฟรี)
  • ส่วนเกิน : เกิน 800 ยูนิต จะลดส่วนเกินให้ 50%
  • ส่วนเกิน : เกิน 3,000 ยูนิต จะลดส่วนเกินให้ 30%

ตัวอย่าง สูตรคิดค่าไฟใหม่ ขานรับนโยบายหยุดเชื้อเพื่อชาติ สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้เกิน แอมป์ แบ่งเป็น 3 กรณี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

กรณีครัวเรือน ที่ใช้ไฟฟ้ารวมไม่เกิน 800 ยูนิตเอาจำนวนยูนิตของการใช้ไฟฟ้าเดือนมีนาตั้งลบด้วยหน่วยการใช้เดือนกุมภาพันธ์ ส่วนต่าง จะยกให้ฟรี 3เดือน (มีนาคม – เมษายน – พฤษภาคม)

ยกตัวอย่างเช่นใช้ไฟฟ้า 700 ยูนิตเดือนมีนาคม ลบด้วย 400 ยูนิต ที่ใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนต่าง 300 ยูนิต ยกให้ฟรี

ส่วนครัวเรือนที่เกิน 800 ยูนิต ลดจำนวนยูนิตที่ใช้ส่วนต่างจากกุมภาพันธ์ 50% ยกตัวอย่างเช่น ใช้ไฟฟ้า 900 ยูนิต เมื่อเดือน มีนาคม ลบด้วย 500 ยูนิตที่ใช้เดือนกุมภาพันธ์ ส่วนต่าง 400 ยูนิต ได้ส่วนลด 50%

และครัวเรือนที่ใช้เกิน 3,000หน่วย จะลดให้จากส่วนต่าง 30% ตัวอย่าง มีนาคมไฟ 3,200หน่วย กุมภาพันธ์ใช้1,200หน่วย ส่วนต่าง2,000 หน่วย ได้ส่วนลด 30%

ลดค่าไฟทั้งประเทศ

ทั้งนี้ ทุกรอบบิลในเดือน มี.ค.-พ.ค. นี้ จะอ้างอิงฐานการคำนวณหน่วยค่าไปจากเดือนก.พ. เป็นหลัก เนื่องจากเป็นเดือนที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าปกติ โดยส่วนลดค่าไฟฟ้าจะเริ่มทยอยหักกลับในรอบค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน พ.ค.เป็นต้นไป

ดังนั้น ประชาชนจะต้องสำรองจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละรอบบิลไปก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ

 
ถมนคร : คุณค่าที่คู่ควร ถมนคร, thomnskhon
 
SHARE